Recent Content by Bánh cá

  1. B

    Một chất quang dẫn có giới hạn quang dẫn là 0,78 μm. Chiếu vào chất bán dẫn đó lần lượt các chùm bức

    Một chất quang dẫn có giới hạn quang dẫn là $0,78 \muy m$. Chiếu vào chất bán dẫn đó lần lượt các chùm bức xạ đơn sắc có tần số $f_1 = 4,5.10^{14}$ Hz,$f_2 = 5,0.1013$ Hz,$f_3 = 6,5.10^{13}$ Hz và $f_4 = 6,0.10^{14}$ Hz. Hiện tượng quang dẫn sẽ xảy ra với các chùm bức xạ có tần số?
  2. B

    Để mức độ cường âm tại B vẫn không đổi thì

    Có thể vẽ hình giải Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này được không ạ? Với lại ai có giải chi tiết đề Lý chuyên của Vinh lần 3 năm 2015 cho t xin điiiiiiiii
Top