• Khoảng thời gian ngắn nhất giữa 2 thời điểm mà công suất tức thời bằng 0 hiểu như thế nào nhỉ ? :\
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top