Recent Content by IDT123

  1. I

    Trong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 thực hành đo bước sóng ánh sáng

    Trong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 thực hành đo bước sóng ánh sáng dựa vào hiện tượng giao thoa ánh sáng. Màn chứa hai khe F1 và F2 có bốn hệ khe Y-âng có khoảng cách a khác nhau: 0,1mm; 0,15mm; 0,2mm; 0,25 mm. Với cùng khoảng cách D từ hệ khe Y-âng đến màn quan sát, sai số khi đo khoảng vân giao thoa i sẽ nhỏ nhất khi...
  2. I

    Trong dao động điều hòa của con lắc đơn tại một nơi xác định

    Trong dao động điều hòa của con lắc đơn tại một nơi xác định Khi vật nặng đi qua vị trí cân bằng thì lực hút của Trái Đất tác dụng lên nó nhỏ hơn lực căng của dây Khi vật nặng ở vị trí biên, lực căng của sợi dây treo có cường độ lớn nhất Chuyển động của con lắc từ vị trí biên về vị trí cân bằng...
Top