Recent Content by minhduong1234

  1. minhduong1234

    Biết toàn bộ dây dẫn đặt trong từ trường đều có phương nằm ngang hãy xác định cảm ứng từ B

    một đoạn dây đồng chất có khối lượng 10g dài 30 cm. Đầu trên của dây được treo vào điểm O và có thể quay tự do chung quanh O. Khi cho dòng điện 8A qua thanh thì đầu dưới M của B di chuyển một đoạn nhỏ và lệch khỏi phương thẳng đứng góc 5 độ. Biết toàn bộ dây...
Top