Recent Content by binhngoc96

 1. binhngoc96

  Tìm thời điểm tốc độ góc bằng 1/2 tốc độ góc ban đầu

  1 vật quay quanh trục cố định với phương trình $\varphi = 10 - 2t + 0,5t^2 \left(rad\right)$ . Tìm thời điểm tốc độ góc bằng 1/2 tốc độ góc ban đầu
 2. binhngoc96

  Điện áp hai đầu đoạn mạch

  Mạch điện xoay chiều nối tiếp AB gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C (R, L, C khác 0 và hữu han). Ở thời điểm t điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AB và điện áp tức thời trên L mới đạt đến nửa giá trị biên độ tương ứng. Điện áp hai đầu đoạn mạch sớm pha hơn dòng điện là...
 3. binhngoc96

  Bước sóng của những bức xạ đó?

  thí nghiệm giao thoa với ánh sáng trắng có bước sóng 380(nm)$\leq $ 760(nm). Hai khe cách nhau 0,5(mm) và cách màn 2m, tại điểm M cách vân đỏ trong dãy quang phổ bậc 1 là 16,06 mm và ở bên kia so với vân trung tâm có những bước sóng của ánh sáng đơn sắc nào cho vân tối? Bước sóng của những bức...
 4. binhngoc96

  Tia X

  Ukm. Thanks bạn.
 5. binhngoc96

  Tia X

  Tia X có bước sóng $10^-11$ là tia X cứng hay tia X mềm?
Top