Recent Content by DaNoTuKy

 1. DaNoTuKy

  3 dao động điều hòa

  3 dao động điều hòa cùng tần số $x_1, x_2, x_3$, với $x_3=x_1+x_2$ có cơ năng tương ứng là W, 2W, 3W. Gốc tọa độ tại VTCB. Tại thời điểm t, tỉ số li độ $\left|\dfrac{x_2}{x_1} \right|=\dfrac{9}{8}$ thì tỉ số vận tốc $\dfrac{v_2}{v_1}$ bằng bao nhiêu?
 2. DaNoTuKy

  C biến thiên Điện trở thuần của đoạn mạch bằng:

  C thay đổi mà công suất không đổi $\Rightarrow$ $Z_{LC}= const$ $\left|Z_{L}-Z_{C_{1}} \right|=\left|Z_{L}-Z_{C_{2}} \right|$ $\Rightarrow Z_{L}= 300\Omega $ $\dfrac{U^{2}}{R}\cos ^{2}\varphi =200$ $\Rightarrow \dfrac{200^{2}}{R}\dfrac{R^{2}}{R^{2}+100^{2}}=200$ giờ chỉ còn ẩn R giải phương...
 3. DaNoTuKy

  cố lên! say oh year, hehe

  cố lên! say oh year, hehe
 4. DaNoTuKy

  Tại thời điểm vật cách vị trí cân bằng 6cm, sau đó 0,5s vật có tốc độ 16π. Tính A

  T/2 Thì vị trí li độ đối nhau, mình trình bày này không biết bạn hiểu không
 5. DaNoTuKy

  Độ tự cảm của cuộn dây là :

  Chưa cho C thì làm sao tính được
 6. DaNoTuKy

  Giá trị của n là

  Ta có hệ thức $\dfrac{P}{4\pi r^{2}}=I_{0}10^{L}$ (L đơn vị là ben) $\dfrac{P}{4\pi r^{2}}=I_{o}10^{2}$ $\dfrac{nP}{4\pi \left(\dfrac{r}{2}\right)^{2}}=I_{0}10^{3}$ $\Rightarrow \dfrac{1}{4n}=\dfrac{10^{2}}{10^{3}} \Rightarrow n=\dfrac{5}{2}$
 7. DaNoTuKy

  Khi đó độ lớn gia tốc của chất điểm thứ hai là

  $v1^{2}+ 9v2^{2}= 900$ $\Rightarrow$ v2=$5\sqrt{3}$ Đạo hàm: $2v_1a_1+ 18v_1a_2= 0 \Rightarrow a_2=50$
 8. DaNoTuKy

  Hình chiếu của $K$ xuống một đường kính đường tròn có tốc độ trung bình trong một chu kì bằng

  $\omega =\dfrac{v}{A}= \dfrac{100}{10}= 10 \left( \ \left(\text{rad}/\text{s}\right)\right)$ $T=\dfrac{2\pi }{\omega } =\dfrac{2\pi }{10}$ $v=\dfrac{4A}{T} = \dfrac{4.8}{\dfrac{\pi }{5}}= 63,66$
 9. DaNoTuKy

  Hỏi anh chị

  Lớp 11 thì tranh thủ ôn tập toán với hóa đi! Lớp 12 rồi hãy học lý
 10. DaNoTuKy

  Khoảng thời gian li độ và động năng cùng tăng là

  Khoảng thời gian mà li độ và động năng cùng tăng là $\dfrac{T}{4}$. T=2(s) $\Rightarrow $ t=0,5
 11. DaNoTuKy

  Trong dao động tắt dần

  Tại sao không phải là , mình thấy chu kỳ nó thay đổi mà!
 12. DaNoTuKy

  Trong dao động tắt dần

  Trong dao động tắt dần Cả biên độ và chu kỳ đều giảm theo thời gian Chu kỳ dao động giảm theo thời gian Biên độ dao động giảm dần theo thời gian Năng lượng dao động giảm theo quy luật bậc 2 theo thời gian
 13. DaNoTuKy

  Thuyền máy chuyển động trên sóng

  V2 là vận tốc của nước. Cùng chiều thì +v2, ngược chiều -v2. Cái này cứ tượng tượng ra thôi
 14. DaNoTuKy

  Vận tốc của sóng tại thời điểm t

  Từ 1,2 về 0 là $\dfrac{\lambda }{12}$ cái này bạn xem lại chương dao động cơ ấy!
Top