Recent Content by vyXD

  1. V

    Hãy tìm sức căng của dây cáp trên cùng

    Lực F vừa đủ để giữ cho khối 14 N và 3 ròng rọc không trọng lượng đứng cân bằng không có ma sát đáng kể nào. Hãy tìm sức căng của dây cáp trên cùng
Top