Recent Content by phạm thị thúy quỳnh

 1. phạm thị thúy quỳnh

  Công suất tiêu thụ trung bình của mạch trong khoảng thời gian từ t=1/300s đến t'=1/150s

  Cho mạch điện xoay chiều u=100cos(100t), R=100 ôm, Zc=100 ôm, Zl=200 ôm. Tính công suất tiêu thụ trung bình của mạch trong khoảng thời gian từ t=1/300s đến t'=1/150s?
 2. phạm thị thúy quỳnh

  Áp lực của m lên vật M khi chúng ở trên vị trí cân bằng một đoạn là 4,5cm

  Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng $M=0,4 \ \text{kg}$ và $k=50 \ \text{N}/\text{m}$ dao động điều hòa theo phương thẳng đứng trùng với trục lò xo. Người ta đặt vật $m=0,05 \ \text{kg}$ nhẹ nhàng lên M, hệ dao động với biên độ 5 cm. Áp lực của m lên vật M khi chúng ở trên vị trí cân bằng 1...
 3. phạm thị thúy quỳnh

  Tìm $A_3$ và góc $\varphi$?

  Ba con lắc lò xo 1,2,3 đặt thẳng đứng cách đều nhau theo thứ tự 1,2,3. VTCB của 3 vật cùng nằm trên 1 đường thẳng. Phương trình dao động của chúng lần lượt là x1=3cos(20t+45) , x2=1,5cos(20t-45) , x3=A3cos(20t+a). Để 3 dao động luôn nằm trên 1 đường thẳng, tìm A3 và a?
 4. phạm thị thúy quỳnh

  Vận tốc của vật tại thời điểm t'=t+T/4(s)

  Một vật dao động điều hòa với phương trình x=Acos(4t) cm. Li độ dao động của vật tại thời điểm t là x=-4cm thì vận tốc của vật tại thời điểm t'=t+T/4
 5. phạm thị thúy quỳnh

  Tỉ số t:t' là

  Một khối chất phóng xạ hỗn hợp gồm hai đồng vị với số hạt nhân ban đầu như nhau. Đồng vị thứ nhất có chu kì T= 2,4 ngày; đồng vị thứ 2 có T'=40 ngày. Sau thời gian t thì có 0,875 số hạt nhân của hỗn hợp bị phân rã, sau thời gian t' có 0,75 số hạt nhân của hỗn hợp bị phân rã. Tính tỉ số t:t'.
Top