Recent Content by Son Ku

 1. S

  Khi gia tốc của vật là 50 m/s2 thì tốc độ của vật là:

  Thanks bạn nhé mih cứ dùng công thức độc lập với t luôn mà quên mất cái biểu thức kia chính là nó :)))
 2. S

  Một lần bấm sáng trong thời gian 2 s, bút phát ra bao nhiêu phôtôn ?

  Hóa ra mih nhầm đơn vị tưởng mW là million Wat = 10^6 :))
 3. S

  Số vân sáng cùng màu với vân trung tâm tính từ vân tối thứ nhất đến vân tối thứ 13

  Nó hỏi vân sáng của bức xạ 1 thôi mà @.@ có phải hỏi số vân trùng đâu mih cũng làm thế nhưng đọc lại đề mới thấy sai :D
 4. S

  Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AN lớn nhất bằng

  Cho đoạn mạch nối tiếp AB gồm: đoạn AM chứa điện trở thuần $R = 60 \Omega $, đoạn MN chứa cuộn dây cảm thuần và độ tự cảm L thay đổi được, đoạn mạch MB chứa tụ điện có điện dung $C= \dfrac{10^-3}{5 \pi }$ (F). Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều ổn định có biểu thức...
 5. S

  Khi gia tốc của vật là 50 m/s2 thì tốc độ của vật là:

  Li độ và tốc độ của một vật dao động điều hòa liên hệ với nhau theo biểu thức $10^3x^2=10^5-v^2$. Trong đó $x$ và $v$ lần lượt tính theo đơn vị cm và cm/s. Lấy $\pi ^2 = 10$. Khi gia tốc của vật là $50 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$ thì tốc độ của vật là:
 6. S

  Một lần bấm sáng trong thời gian 2 s, bút phát ra bao nhiêu phôtôn ?

  Một bút laze phát ra ánh sáng đơn sắc bước sóng 532 nm với công suất 5 mW. Một lần bấm sáng trong thời gian 2 s, bút phát ra bao nhiêu phôtôn? E tính ra 2.68x10^25 1,86.1016 phôtôn. 2,68.1016 phôtôn 1,86.1015 phôtôn. 2,68.1015 phôtôn.
 7. S

  Số vân sáng cùng màu với vân trung tâm tính từ vân tối thứ nhất đến vân tối thứ 13

  Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai ánh sáng đơn sắc 1 và 2 có bước sóng lần lượt là 0,48 mm và 0,60 mm. Số vân sáng cùng màu với vân trung tâm tính từ vân tối thứ nhất đến vân tối thứ 13 (ở cùng một phía so với vân trung tâm) của bức xạ 1 là: 1 vân. 2...
Top