Recent Content by minh

 1. minh

  Tìm biên độ dao động điều hòa:

  Áp dụng bảo toàn động lượng và năng lượng $mv=mv_1+Mv_2$(1) $mv^2=mv_1^2+Mv_2^2$(2) Thay số ta có $v_2=\dfrac{4}{3}m/s$ $\Rightarrow $ $A=\dfrac{v_2}{\omega}=10.88cm$
 2. minh

  C biến thiên Hỏi khi số chỉ $V_{2}\max$ thì $V_{2}\max$ gấp bao nhiêu lần $V_{1}$

  Ta có $R=2Z_L=2Z_{C_1}$ thay đổi C để $U_{C_2}$ max thì $Z_{C_2}=\dfrac{R^2+Z_L^2}{Z_L}$ = $\dfrac{5R}{2}$ $\Rightarrow$ $U_C_2=\dfrac{5U_R}{2}$
 3. minh

  Tau day. ko biet a?

  Tau day. ko biet a?
 4. minh

  Anh chao chu'. kaka =)))

  Anh chao chu'. kaka =)))
 5. minh

  Tần số dao động của vật là?

  Mình nghĩ đề sai. Vì trong khoảng thời gian $\dfrac{T}{2}$ thì vận tốc của vật luôn biến thiên trong khoảng đối nhau Nếu =$\dfrac{T}{4}$ thì $(\dfrac{v_1}{v_0})^2+(\dfrac{v_2}{v_0})^2=1$ ...
 6. minh

  Tần số dao động của vật là?

  $\dfrac{T}{2}$ hay $\dfrac{T}{4}$ bạn?
 7. minh

  Công suất phát âm của loa là

  Bài toán Một người đứng trước một cài loa một khoảng $50m$ nghe được âm ở mức cường độ $80dB$. Cho biết loa có dạng nón có nửa góc ở đỉnh =$30^0$. Cường độ âm chuẩn là $10^{-12} W/m^2$. Bỏ qua sự hấp thụ âm của không khí. Công suất phát âm của loa là A. $\sqrt{2}W$ B. $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ C...
 8. minh

  Khi độ cao của vật bằng $\dfrac{3}{4}$ độ cao cực đại tính từ vị trí thấp nhất thì vận tốc là?

  $l=0,04m$, khi độ cao $=\dfrac{3}{4}$ chiều cao cực đại thì $\alpha =0,136 rad$ $\Rightarrow$ $v=\sqrt{(\alpha_0^2-\alpha^2)gl}=0,0497m/s$
 9. minh

  MPĐ Công suất do máy phát ra là

  Bài toán Một trạm thủy điện nhỏ có lưu lượng nước là $10m^3/s$. Nước có vận tốc $v_0=2m/s$ đổ từ độ cao 10m so với tuabin, nước ra khỏi tuabin với vận tốc $0,5m/s$. Hiệu suất của động cơ là 0,8, của máy phát điện là 0,9. Công suất do máy phát ra là A. $337,5kW$ B. $733,5kW$ C. $337,5W$ D. $733,5W$
 10. minh

  Chu kì dao động của con lắc khi không có điện trường?

  Ta có $\dfrac{T_1}{T_2}=\sqrt{\dfrac{g_2}{g_1}}=\dfrac{2}{1,5}$ $\Rightarrow g_1
 11. minh

  Lục đàn hồi nhỏ nhất của lò xo trong quá trình dao động là?

  Mình nhầm. Sửa rồi đó bạn
 12. minh

  Lục đàn hồi nhỏ nhất của lò xo trong quá trình dao động là?

  Ta có $\Delta l=\dfrac{mg}{k}=\dfrac{1}{k} (m)$ $\Rightarrow F=(A+\dfrac{10}{k})k=12$ $\Rightarrow A=\dfrac{2}{k}<\Delta l$ $\Rightarrow F_{đh min}=(\Delta l-A)k=8 $ $\Rightarrow $ Chọn B
 13. minh

  C biến thiên Điều chỉnh C để tổng điện áp $U_{AB} +U_{AM}+U_{MB}$ đạt giá trị cực đại.Khi đó hệ số công suất là

  $U_{AM}=x$, $U_{MB}=y$. Ta có $240^2=x^2+y^2+2xy\cos{\dfrac{2\pi}{3}}$ $=x^2+y^2-xy$ $\geq \dfrac{(x+y)^2}{2}-\dfrac{(x+y)^2}{4}$ "=" xảy ra khi $x=y$ $\Rightarrow \varphi=\dfrac{\pi}{6}$ $\Rightarrow$ chọn D
 14. minh

  Khi li độ của dao động ${x_1}$ đạt giá trị cực đại thì li độ của dao động $x_3$ là?

  Ta có $x_1=x_{12}-x_2=x_{12}-(x_{23}-(x_{13}-x_1)$ $\Rightarrow$ $2x_1=x_{12}-x_{23}+x_{13}$. Bấm máy tính ta được ${x_1}={3\sqrt{6}}\cos\left({\pi t + \dfrac{\pi}{12}} \right)$ ${x_3}={3\sqrt{2}}\cos\left({\pi t + \dfrac{7\pi}{12}} \right)$ Hai dao động vuông pha $\Rightarrow$ chọn A
 15. minh

  gì zey

  gì zey
Top