Recent Content by newstar

 1. N

  Giá trị của $\varphi _{1}$ là

  Ta có: $\varphi_2>\varphi_1$ Do $A_1=A_2=A \Rightarrow \varphi_2-\varphi_1=\dfrac{2\pi }{3}$ Mặt khác do: $$\varphi_1 < \varphi <\varphi_2 \Rightarrow \varphi=\varphi_2 + \dfrac{\pi }{3} \Rightarrow \varphi_2=-\dfrac{\pi }{6} \Rightarrow \varphi_1=\dfrac{\pi }{2}$$ Chọn
 2. N

  Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua động cơ bằng:

  Có: $P=3UI\cos \left(\varphi\right)=\dfrac{7,5.100.1000}{80}\Rightarrow I=\dfrac{9375}{3.380.0,85}=9,67A$. Chọn
 3. N

  Tính công nhỏ nhất cần phải thực hiện để làm cho vật chuyển động

  Xem hệ lò xo nối tiếp là lò xo có độ cứng $k = \dfrac{{{k_1}{k_2}}}{{{k_1} + {k_2}}}$ Xét lực F tác dụng vào đầu bên phải, có phương hợp với phương ngang một góc $\alpha $, các lực tác dụng vào vật gồm $F_{ms},F_{dh}$ Áp dụng định luật II Newton: khi vật bắt đầu chuyển động $\mu \left(mg -...
 4. N

  Lực căng lớn nhất để trên dây xuất hiện sóng dừng là?

  Có $\dfrac{v_{1}}{v_{2}}=\dfrac{5}{6}$ và $2$ lần liên tiếp gây sóng dừng thỏa điều kiện: $L=k.\dfrac{v_1}{2f}=\left(k-1\right)\dfrac{v_2}{2f} \Rightarrow 1-\dfrac{1}{k}=\dfrac{5}{6} \Rightarrow k=6$ $\Rightarrow$ lực căng lớn nhất ứng với $$k=1 \Rightarrow...
 5. N

  Trong một tháng (30 ngày), số tiền điện mà phân xưởng đó phải trả cho ngành điện là?

  Công suất cơ học là công suất có ích $\Rightarrow$ công suất ban đầu động cơ là $P=\dfrac{7,5.100}{80}=9,375kW$ $\Rightarrow$ công suất tiêu thụ trong $1$ tháng là $8.30P=8.30.9,375=2250kW$ Số tiền mà phân xưởng phải trả $1200.2250=2700000$. Chọn
 6. N

  Tần số nhỏ nhất tạo ra sóng dừng trên dây đó là?

  Công thức tính nhanh: 1. Với sóng dừng có $2$ đầu cố định: $$l = k\dfrac{\lambda_{1} }{2}; l = \left(k + 1\right)\dfrac{\lambda_{2} }{2}$$ $$\Rightarrow k\dfrac{v}{2f_{1}}= \left(k + 1\right)\dfrac{v}{2f_{2}}\Rightarrow \dfrac{f_{1}}{k}= \dfrac{f_{2}}{k + 1} \Rightarrow f_{min}=...
 7. N

  Để trên đoạn MN có đúng 5 điểm dao động với biên độ cực đại thì diện tích lớn nhất của hình thang là

  Theo đề: $d_{1}-d_{2}=k\lambda=\dfrac{N-1}{2}\lambda=2\lambda=2cm$ $\Leftrightarrow \sqrt{NH^{2}+HB^{2}}-\sqrt{NH^{2}+HA^{2}}=2cm$ $\Leftrightarrow \sqrt{h^{2}+6^{2}}-\sqrt{h^{2}+2^{2}}=2cm\Rightarrow h=3\sqrt{5}cm$ Diện tích hình thang $ABMN$...
 8. N

  Với tần số nằm trong khoảng từ 8 kHz đến 11 kHz, có bao nhiêu tần số tạo ra sóng dừng ?

  Một Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tương tự: http://vatliphothong.vn/t/10227/
 9. N

  Khoảng cách từ M đến AB có thể là?

  Một Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tương tự: http://vatliphothong.vn/t/3054/
 10. N

  Khoảng thời gian ngắn nhất để hai vật có cùng một ly độ là:

  Cách chứng minh, anh xem tại đây nhé: http://vatliphothong.vn/t/8534/
 11. N

  Xác định li độ của phầntử tại điểm C vào thời điểm $t_2 = t_1 + 9/40 s$

  Ta có $CN = 9 cm = \lambda +\dfrac{\lambda }{8};ND=\dfrac{32}{3}= \lambda +\dfrac{\lambda }{3}$ $C$ cách $1$ nút là $\dfrac{\lambda }{8}$ $\Rightarrow$ biên độ dao động tại $C$ là: $2a|\sin \dfrac{2\pi d}{\lambda}|=2a|\sin 2\pi \dfrac{\dfrac{\lambda}{8}}{\lambda}|=a\sqrt{2}$ $D$...
 12. N

  Tìm phương trình x3.

  Anh chị giải giúp em Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này với, em cảm ơn trước nhé.
 13. N

  Khoảng cách từ $M_2$ đến O là?

  Em xin đóng góp một cách khác: Khoảng cách giữa $2$ chất điểm: $\Delta x=|x_{1}-x_{2}|=|10\cos \left(\omega t+2,214\right)|$ Khoảng cách cực đại: $\cos \left(\omega t + 2,214\right) = \pm 1 \Rightarrow \omega t+2,214=k \pi \Rightarrow \omega t=-2,214+k \pi =0,928\left(k=1\right)$...
 14. N

  Tìm cường độ dòng điện

  $\begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} {q_1} = {10^{ - 9}}C\\ 4q_1^2 + q_2^2 = 1,{3.10^{ - 17}} \end{array} \right. \Rightarrow 4.{\left( {{{10}^{ - 9}}} \right)^2} + q_2^2 = 1,{3.10^{ - 17}} \Rightarrow {q_2} = \pm {3.10^{ - 9}}\left( C \right)\\\left( {4q_1^2 + q_2^2} \right)' = \left(...
 15. N

  Giá trị lớn nhất của $\Delta t$ là?

  Em xin đóng góp cách khác: Cách 1: $t_{MO}=t_{ON}=\dfrac{t_{NB}}{2}= 0,2s$ với $B$ là biên gần $N$ từ đó suy ra $T = 4.0,03 = 0,12s$. Vận tốc có độ lớn cực đại $ \Rightarrow $ vật đến biên $B \Rightarrow t_{1} = 0,02+0,03 = 0,05s.$ $ \Rightarrow 0,05 + \dfrac{T}{4} +k.\dfrac{T}{2} < 2013T...
Top