Recent Content by greenmath

 1. greenmath

  C biến thiên Giá trị của a bằng bao nhiêu

  Mạch điện xoay chiều gồm cuộn dậy có r=60 $\Omega $ và L= 0,08/$ \pi $ (H) mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung thay đổi. Điện áp đặt vào 2 đầu đoạn mach có giá trị hiệu dụng U và tần số const (50Hz). Ứng với giá trị cho trước của công suất P < $U^{2}/r$, nếu có 2 giá trị của C tìm được thì hai...
 2. greenmath

  Vân trung tâm( chính giữa) một khoảng 4,725mm có vân tối thứ.

  $\dfrac{4,725}{\dfrac{0,7.1.5}{1}}-0,5=4$ suy ra là vân tối thứ 5
 3. greenmath

  Số vân sáng trên đoạn MN là

  * Không quan trọng M, N là vân sáng bậc chẵn hay lẻ, chỉ cần biết nó là vớiang là được. Số vân tối trên MN = số khoảng vân $\Rightarrow$ $\dfrac{MN}{i_{1}}=10$ $\Rightarrow$ $i_{1}=2$ * lamda2 gấp đối lamda1 $\Rightarrow$ $i_{2}=4$. M lúc này là vân sáng, khi đó số vân sáng trên MN là...
 4. greenmath

  Trên đoạn MN số vân tối là?

  * Vân tối ở đây là số vân tối quan sát được đó Bạn chú ý là vân tối nó khác vân sáng ở chỗ: vị trí vân tối đầu tiên cách O là 2,1mm but ở vị trí 2.1x2=4.2 không phải là vân tối trùng bạn nhé (vân sáng thì cách đều cả), but vị trí tiếp theo 2.1x3=6.3 thì trùng..;)
 5. greenmath

  Phần trăm sai số do tính động năng theo công thức cổ điển so với tính theo thuyết tương đối hẹp là:

  $m=\dfrac{m_{o}}{\sqrt{1-\left(\dfrac{0,8c}{c}\right)^2}}=\dfrac{5}{3}m_{o}$ - theo cơ học cổ điển: $W_{1}=\dfrac{1}{2}.\dfrac{5}{3}.m_{o}.\left(0,8c\right)^2$ - Theo thuyết tương đối hẹp: $W_{2}=m_{o}c^2\left [ \dfrac{1}{\sqrt{1-\left( \dfrac{0,8c}{c} \right)^2}}-1 \right ]$ (SGK 12 258) Rồi...
Top