Recent Content by LOVE

 1. L

  C biến thiên Điện áp hiệu dụng hai đầu AM khi đó là

  Thì thế vào bình thường thôi mà cậu
 2. L

  Độ lớn của điện áp tức thời giữa 2 đầu điện trở và giữa đầu cuộn dây lần lượt là ?

  Ban đầu mình cũng làm như thế rồi mà không ra kết quả, cậu có thể trình bày xem mình sai chỗ nào không? Tks
 3. L

  Tìm L để hiệu điện thế 2 đầu RC trỡ pha hơn hiệu điện thế là 90 độ?

  Cho đoạn mạch RLC, thay đổi $L=L_{1}=\dfrac{a}{\pi }H $ hoặc $L=L_{2}=\dfrac{b}{\pi } $ thì hiệu điện thế 2 đầu L là như nhau, tìm L để hiệu điện thế 2 đầu RC trỡ pha hơn hiệu điện thế là 90 độ?
 4. L

  Độ lớn của điện áp tức thời giữa 2 đầu điện trở và giữa đầu cuộn dây lần lượt là ?

  Đặt điện áp $u=200\sqrt{2}\cos \left(100\pi t\right)$ vào 2 đầu đoạn mạch RLC $R=50\Omega ,L=\dfrac{1}{\pi }, C=\dfrac{10^{-3}}{5\pi } $ khi điện áp giữa 2 đầu tụ bằng $100\sqrt{3}$ thì độ lớn của điện áp tức thời giữa 2 đầu điện trở và giữa đầu cuộn dây lần lượt là?
 5. L

  Đề thi THPT QG Vĩnh phúc lần 1 năm 2016

  Bạn có thể cho mình xin đáp án không?
 6. L

  Tính độ lệch pha giữa 2 đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện

  Cho mạch điện cuộn dây nối tiếp với tụ điện, Điện áp hai đầu đoạn mạch $U_{AB}=50\sqrt{2}\sin \left(100\pi t\right)$ các điện áp hiệu dụng trên cuộn dây và tụ điện lần lượt là 50V và 60V. Tính độ lệch pha giữa 2 đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện. $A.0,2\pi \left(rad\right) B.-0,2\pi...
 7. L

  Để hệ số công suất của mạch là 0,6 thì phải ghép thêm 1 điện trở Ro với R có giá trị bao nhiêu và mắ

  Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, biết $L=318\left(mH\right) , C=17\left(\mu F\right)$ . Điện áp giữa 2 đầu đoạn mạch là $U=120\sqrt{2}\cos \left(100\pi t-\dfrac{\pi }{4}\right)$V, cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức $i=1,2\sqrt{2}\cos \left(100\pi t+\dfrac{\pi }{4}\right)$ để hệ số...
 8. L

  Với giá trị nào của R thì công suất tiêu thụ trên toàn mạch là lớn nhất

  Mình không biết nữa :D do mình gõ lại nguyên văn đề thôi :)
 9. L

  Với giá trị nào của R thì công suất tiêu thụ trên toàn mạch là lớn nhất

  Mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh cuộn dây thuần cảm kháng là $100\Omega $ tụ điện có dung kháng là $200\Omega $ R là biến trở thay đổi từ $110\Omega $ đến $180\Omega $ Với giá trị nào của R thì công suất tiêu thụ trên toàn mạch là lớn nhất
 10. L

  Nếu chỉ có $K$ tăng $4$ lần thì?

  Một vật khối lượng $m$ gắn với một lò xo có độ cứng $k$ dao động trên mặt phẳng có ma sát không đổi với biên độ ban đầu $A$ tại nơi có gia tốc trọng trường là $g$ Tổng quãng đường vật đi được và tổng thời gian từ lúc bắt đầu dao động đến khi dừng lại lần lượt là $S$ và $\Delta t$. Nếu chỉ có $K$...
 11. L

  Xác định khoảng thời gian từ lúc bắt đầu dao động đến khi dừng hẳn

  Một vật khối lượng $m$ nối với một lò xo có độ cứng $k$ . Đầu còn lại của lò xo gắn cố định, sao cho vật có thể dao động theo trục $ox$ trên mặt phẳng nghiêng là $0,01$ Từ vị trí cân bằng truyền cho vật vận tốc ban đầu $50 \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$ thì vật dao động tắt dần. Xác định...
 12. L

  Tỉ số hệ số tự cảm của cuộn dây 1 và 2 là

  Sao biết cuộn 2 thuần ạ
Top