Recent Content by HuyPro195

  1. HuyPro195

    Tốc độ truyền sóng trên dây là

    Mình cũng làm vậy đó. Câu này dễ, không tin là mình làm sai, nhưng cứ đăng lên cho chắc
  2. HuyPro195

    Tốc độ truyền sóng trên dây là

    Một sợi dây đang có sóng dừng ổn định. Biết các điểm dao động với biên độ bằng nhau (nhỏ hơn biên độ bụng sóng) cách đều nhau một khoảng bằng 6 cm. Thời gian giữa hai lần sợi dây duỗi thẳng là 0,1 s. Tính tốc độ truyền sóng trên dây 24 cm/s 12 cm/s 96 cm/s 48 cm/s P/s: câu này trong đề thi thử...
Top