banana257

Sinh nhật
Tháng mười một 5

Chữ ký

"Khi tôi đã quyết định con đường cho mình, kẻ được nói tôi ngu ngốc chỉ có bản thân tôi mà thôi"
Cùng nhau chia sẽ công thức vật lý http://vatliphothong.vn/t/4076/

Following

Người theo dõi

Các danh hiệu

 1. 20

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been liked 250 times.
 2. 15

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.
 3. 10

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 4. 10

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.
 5. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 6. 2

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!
 7. 1

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
Top