Recent Content by Johnny Viet

  1. Johnny Viet

    Lực căng dây

    Thanh AB đồng chất có khối lượng $m= 1,2 \ \text{kg}$ được gắn vào tường tại đầu A, đầu B của thanh được nối với tường bằng sợi dây BC không dãn. Biết thanh AB có thể quay quanh đầu A và AB= 0,8m; AC= 0,6m. A) Biểu diễn các lực tác dụng lên thanh AB. B) Tính độ lớn lực căng T của dây BC. Nhân...
Top