Recent Content by jin

 1. J

  Độ dãn lớn nhất của con lắc lò xo là?

  Hơi khó hiểu
 2. J

  Độ dãn lớn nhất của con lắc lò xo là?

  Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, khi vật ở vị trí cân bằng lò xo dãn 6cm. Khích thích cho vật một dao động điều hòa thì thời gian dãn của lò xo trong 1 chu kì là $\dfrac{2T}{3}$ . Độ dãn lớn nhất của con lắc lò xo trong quá trình doa động là? 9cm 24cm 12cm 18cm
 3. J

  Tính m1 và m2?

  Không biết đúng hay sai $m_1$ =4.7 $m_2$ =0.3
 4. J

  Xin nội quy của diễn đàn

  Cảm ơn anh nhiều
 5. J

  Xin nội quy của diễn đàn

  Đăng câu hỏi bằng hình được không anh
 6. J

  Xin nội quy của diễn đàn

  Cho em xin hướng dẫn quy định của diễn đàn với?
Top