Recent Content by MR...Teo

 1. MR...Teo

  Diện tích hình vuông ABCD có giá trị bằng bao nhiêu?

  Đáp án ra B phải không bạn?
 2. MR...Teo

  m nhớ cái sct of t đấy,dễ nhớ hơn

  m nhớ cái sct of t đấy,dễ nhớ hơn
 3. MR...Teo

  chứ làm như kiểu sáng nay ấy thì kinh lém.hehe

  chứ làm như kiểu sáng nay ấy thì kinh lém.hehe
 4. MR...Teo

  m tự chứng minh lại thì mới nhớ lâu được công thức

  m tự chứng minh lại thì mới nhớ lâu được công thức
 5. MR...Teo

  f biến thiên Giá trị của $cos\varphi =?$ khi $\frac{L}{C}=\frac{R^{2}}{n}$

  Mình chứng minh ra công thức này không biết có phải không bạn $\cos \varphi =\dfrac{\sqrt{n\omega _{1}\omega _{2}}}{\sqrt{\omega _{1}^{2}+\omega _{2}^{2}+\left(n-2\right)\omega _{1}\omega _{2}}}$
 6. MR...Teo

  f biến thiên Giá trị của $cos\varphi =?$ khi $\frac{L}{C}=\frac{R^{2}}{n}$

  Cho mach R, L, C mắc nối tiếp sao cho $\dfrac{L}{C}=\dfrac{R^{2}}{n}$. Khi $\omega $=$\omega _{1}$ hoặc $\omega $=$\omega _{2}$ thì $\cos \varphi$ không đổi. Tính $\cos \varphi$ .
 7. MR...Teo

  t day.

  t day.
 8. MR...Teo

  Hỏi $R_2$ bằng bao nhiêu để $U_{AB}=U_{AN}+U_{NB}$

  $U_{AB}=U_{AN}+U_{NB} \Rightarrow \dfrac{R_1}{Z_{L_1}}=\dfrac{R_2}{Z_{L_2}}$ $\Rightarrow R=20\Omega $.
 9. MR...Teo

  Tính số vân sáng trên đoạn AB

  ta có: $\dfrac{6}{1,8}\leq k\leq \dfrac{20}{1,8}$ $\Rightarrow 3,33\leq k\leq 11,11$ $\Rightarrow $ có 8 giá trị của k.
 10. MR...Teo

  C biến thiên Khi đó, công suất tiêu thụ trên mạch có giá trị gần giá trị nào nhất?

  Mình cũng tính ra y như vậy. Thui đáp án thế này thì chắc phải chọn D.
 11. MR...Teo

  L biến thiên Hệ số công suất của mạch khi $L=L_{0}$ là:

  Đặt điện áp ổn định vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm: điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Khi $L=L_{0}$ thì $U_{L_{max}}$. Khi $L=L_1$ hoặc $L=L_{2}$ thì $U_{L_{1}}=U_{L_{2}}=kU_{L_{max}}$. Tổng hệ số công suất của mạch AB khi $L=L_{1}$ và $L=L_{2}$...
 12. MR...Teo

  ê

  ê
Top