Recent Content by duonghuythinh

 1. D

  Tính tỉ số k của 2 chất

  Trong một lò phản ứng hạt nhân, các nơtrôn nhanh mới sinh ra phải được làm chậm trước khi chúng có trước khi chúng có thể tham gia có kết quả vào quá trình phản ứng dây chuyền. Điều đó được làm bằng cách cho chúng va chạm với hạt nhân nguyên tử của một chất làm chậm. Giả sử động năng của một...
 2. D

  Tốc độ tích tụ của trầm tích ở biển

  Do hiện tượng xói mòn, một phần đá bị tan vào nước biển. Một số hạt này có chứa U234. U234 là một chất phóng xạ và khi phân rã cho ta Th230. Th230 cũng là chất phóng xạ có chu kì bán rã 80000 năm. Urani tan vào nước biển, trong khi đó Thori không tan và lắng xuống đáy biển. Nồng độ Urani không...
 3. D

  Kết quả chu kỳ dao động là

  Một học sinh làm thí nghiệm đo chu kỳ dao động của con lắc đơn. Dùng đồng hồ bấm giây đo 5 lần thời gian 10 đao động toàn phần lần lượt là 15,45s; 15,10s; 15,86s; 15,25s; 15,50s. Bỏ qua sai số dụng cụ. Kết quả chu kỳ dao động là 15,43 (s) ± 0,21% 1,54 (s) ± 1,34% 15,43 (s) ± 1,34% 1,54 (s)...
Top