Recent Content by kieuhanh

 1. K

  TỔNG HỢP NHỮNG CÔNG THỨC GIẢI NHANH PHẦN ĐIỆN XOAY CHIỀU

  $\omega $ thay đổi,$\omega $=$\omega _C$ để $U_{C_{max}}$ $\omega $=$\omega _L$ để $U_{L_{max}}$, $U$ là điện áp hiệu dụng hai đầu mạch thì: $\left(\dfrac{U}{U_{C_{max}}} \right)^2\left(\dfrac{\omega _c}{\omega _L} \right)^2=1$ $U_{L_{max}}$ và $U_{C_{max}}$ đóng vai trò như nhau trong công...
 2. K

  :'( chủ đề gần đây nhất, Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 quãng đường lớn nhất ko hiểu sao mình gửi trả lời rồi, bị trôi đâu...

  :'( chủ đề gần đây nhất, Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 quãng đường lớn nhất ko hiểu sao mình gửi trả lời rồi, bị trôi đâu mất, phí công ngồi mò công thức cả buổi :(
 3. K

  Quãng đường lớn nhất mà vật nhỏ của con lắc đi được trong 0,4s là?

  Quãng đường lớn nhất mà bạn. Với lại quãng đường đi được trong $\dfrac{T}{2}$ là $2A$
 4. K

  Chào hỏi.^^

  Chào các anh chị, và các bạn trong Diễn đàn. Em, mình là thành viên mới :'( hơi tiếc vì biết đến Vlpt muộn quá, gần cuối 12. :'( E/m biết đến diễn đàn qua google, lúc tìm Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 không biết làm, và ấn tượng với diễn đàn nhất, vì công thức đẹp,(nhìn rất sướng mắt), lời giải chi tiết, và hâm mộ...
 5. K

  MPĐ Thì công suất tỏa nhiệt trên cuộn dây là

  Thay đổi số cặp cực, và tốc độ quay, làm thay đổi suất điện động, số cuộn dây, tần số $f$ $\varepsilon =\dfrac{\varepsilon _o}{\sqrt2}$ $\varepsilon _o=N.\omega .B.S=N.2\pi .p.n.B.S$ trong đó N, p, n thay đổi $\dfrac{U_2}{U_1}=\dfrac{\varepsilon _2}{\varepsilon _1}=\dfrac{N_2. P_2. N_2}{N_1...
 6. K

  Giá trị biên độ gần giá trị nào nhất sau đây ?

  $\omega =20$ Vị trí cân bằng O' cách vị trí cân bằng cũ O 1 đoạn $\Delta l$ Tại vị trí cân bằng mới, Lực đàn hồi cân bằng với Lực $F$ nên $F=k\Delta l \Rightarrow \Delta l=5cm$ Tại vị trí O tác dụng lực $F$ vật đứng yên nên biên độ mới $A_1$ của vật chính bằng $\Delta l=5cm$ Vật dao động đến...
 7. K

  Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động là

  Ở thời điểm dao động thứ hai có li độ bằng 6 (cm) thì dao động tổng hợp có li độ 9 (cm) suy ra dao động thứ nhất có li độ là 3 (cm) Dao động thứ nhất và dao động tổng hợp vuông pha nên $\dfrac{x_1^2}{A_1^2}+\dfrac{x^2}{A^2}=1$ Thay số vào tính được $A=6\sqrt{3}$
 8. K

  Nếu tại thời điểm nào đó P có li độ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ cm thì li độ tại Q có độ lớn là?

  $\lambda=4cm$ Độ lệch pha giữa P và Q: $\Delta \varphi =7,5\pi =6\pi +\pi +0,5\pi $ Khi P có li độ $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ vẽ lên đường tròn (Q cách biên 1 góc có độ lớn là $60^o$ rồi quay 1 góc $1,5\pi $ sẽ thấy độ lớn li độ của Q là $\dfrac{3}{2}$ (Q cách vị trí biên 1 góc có độ lớn là $30^o$)
 9. K

  Thời điểm mà O, A, B thẳng hàng lần thứ 2015 là

  Đến cái đoạn $x=x_N-\dfrac{11}{3}x_M$ hay $x=x_B-\dfrac{11}{3}x_A$ thì giống y chang mình $3u_{B}-7u_{A}+4u_{O}=0$ nếu mình thay $u_O=-u_A$ thì được phương trình trên. Nhưng khi bấm máy tổng hợp sao lại ra góc $\varphi$ khác vậy bạn? Mình bấm máy lại thì góc $\varphi$ giống với mình mà. Còn về ý...
 10. K

  Con lắc tại thời điểm lần thứ 2015 chúng gặp nhau.

  Chất điểm 2 chuyển động ngược chiều dương qua VTCB thì $\varphi _2 =\dfrac{\pi }{2}$ chứ bạn? Với lại cho mình hỏi xíu, chưa biết độ chênh lệch chu kì của nó, nên có thể con lắc này quay hơn 1 chu kì, rồi con lắc kia mới đến được điểm gặp nhau thì sao?
 11. K

  Mỗi tuần đồng hồ chạy?

  $\dfrac{T_2}{T_1}=\sqrt{\dfrac{g_1.l_2}{g_2.l_1}}=\sqrt{\dfrac{9,793.\left(1+\lambda t_2\right)}{9,787.\left(1+\lambda t_1\right)}}=1,000406458$ $T_2>T_1$ nên đồng hồ chạy chậm, thời gian chạy chậm trong 1 tuần $\Delta t=7.24.3600.\left|1-\dfrac{T_1}{T_2} \right|=245.73s$...
 12. K

  Thời điểm mà O, A, B thẳng hàng lần thứ 2015 là

  Pt sau khi bấm máy là pt tổng hợp, thỏa mãn điều kiện thẳng hàng của 3 điểm O A B thì sao lại sai bạn? Góc $\varphi $ tổng hợp đó lớn hơn góc $-0.5\pi $ nên lần đầu tiên 3 điểm đó thẳng hàng sẽ bằng luôn cái phần lẻ trong công thức tính thời gian $t_1=\dfrac{1.775724702-0.5\pi }{\omega...
 13. K

  Thời điểm mà O, A, B thẳng hàng lần thứ 2015 là

  Do mình quen dùng đường tròn, Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này có bạn giải biện luận k ra đáp án giống mình
 14. K

  Khi động năng của con lắc thứ nhất cực đại bằng W thì động năng của con lắc thứ hai là

  $x_{1}=4\cos \left(\omega t+\varphi _{1} \right)$ $x_{2}=4\cos \left(\omega t+\varphi _{2} \right)$ $x=x_{1}-x_{2}$ khoảng cách lớn nhất giữa hai vật chính là biên độ của dao động tổng hợp $x$ gọi $\varphi $ là độ lệch pha giữa $x_{1}$ và $x_{2}$...
 15. K

  Thời điểm mà O, A, B thẳng hàng lần thứ 2015 là

  $\lambda =12cm$ $u_{O}=A\cos \left(\omega t-\dfrac{\pi }{2} \right)$ $u_{A}=A\cos \left(\omega t-\dfrac{3\pi }{2} \right)$ $u_{B}=A\cos \left(\omega t-\dfrac{17\pi }{6} \right)$ chọn gốc tọa độ O, Ox trùng với phương truyền sóng $\vec{OA}= \left(6;u_{A}-u_{O} \right)$...
Top