Recent Content by hntvinh90

  1. H

    Tìm độ cao cực đại mà vật đi được?

    Có một vật chuyển động thẳng đều với vận tốc v. Sau đó vật đi lên một cái dốc với độ nghiêng a. Hỏi vật sẽ đi lên được độ cao là bao nhiêu?
Top