Recent Content by maixuanhang

 1. M

  Tính biên độ dao động khi ngưng tác dụng lực

  1 cllx có $m=100 \ \text{g}$,$K =100 \ \text{N}/\text{m}$,$q=10^-6 C$. a, bđầu vật đứng yên ở VTCB thì 1 đtrg dọc theo trục của lò xo có cg độ $10^6 \dfrac{V}{m}$ trong khoảng time rất nhỏ 0,01s. Tính biên độ sau khi đtrg xhiện b, bđầu vật đứng yên trên mpngang thì xh đtrg 10^6 V/m theo phg...
 2. M

  Một lò xo chiều dài tự nhiên là 20cm, một đầu cố định một đầu gắn vật khối lượng 300g đặt trên sàn

  Bài toán: Một lò xo chiều dài tự nhiên là 20cm, một đầu cố định một đầu gắn vật khối lượng $300g$ đặt trên sàn nằm ngang không ma sát. Kéo lò xo dàn $26cm$ rồi thả nhẹ. cho $g=10m/s^2$ a, Tìm vận tốc cực đại của vật và vị trí đó? b, Khi lò xo có chiều dài $24cm$ đang có xu hướng tăng chiều dài...
 3. M

  Xác định độ biến dạng của lò xo hệ cân bằng trong các trường hợp sau:

  Bài toán Một lò xo thẳng đứng có k = 100N/m, treo vật khối lượng 200g vào trần của buồng thang máy thẳng đứng. Xác định độ biến dạng của lò xo hệ cân bằng trong các trường hợp sau: 1, Buồng thang máy chuyển động có gia tốc hướng xuống với độ lớn $6m/s^2$ 2, Buồng thang máy chuyển động có gia...
Top