Recent Content by hungak

 1. H

  ihb

  ihb
 2. H

  Khoảng cách a gần giá trị nào nhất

  Bn tính chu kì T. V=wA=1. Trong khoảng AB vật cđ thẳng đều nên đenta t=a/v=a>>>>>0.83=T+2denta t=T+2a>>>a=10.084
 3. H

  Tìm phương trình x3.

  A
Top