Recent Content by ManhTuan

 1. ManhTuan

  Offline giao lưu Diễn đàn Vật lí phổ thông lần 5

  Vâng em học cùng GS. Xoan
 2. ManhTuan

  Offline giao lưu Diễn đàn Vật lí phổ thông lần 5

  09/09 mình nhập học rồi. Tiếc thật
 3. ManhTuan

  Tin buồn đối với Diễn đàn Vật lí phổ thông

  Xin chia buồn cùng gia đình bạn Đạt!:too_sad:
 4. ManhTuan

  Just around the corner

  Just around the corner
 5. ManhTuan

  GOOD LUCK!

  GOOD LUCK!
 6. ManhTuan

  Số máy nhà máy vận hành tối đa là?

  Coi mỗi máy tiêu thụ công suất là $1W$ giả sử không dùng máy biến áp thì điện áp truyền đi là $U$ hao phí là $\Delta P$ ta có hệ $\begin{cases} P-\dfrac{\Delta P}{4}=120 \\ P-\dfrac{\Delta P}{9}=125 \end{cases}\Rightarrow \begin{cases} P=129 \\ \Delta P=36 \end{cases}$ đáp số là...
 7. ManhTuan

  Biên độ và pha ban đầu của $u_{RC}$ là:

  Dễ thấy $u_{LR}\perp u_{RC}\Rightarrow \varphi _{RC}=-\dfrac{\pi }{6}$ đặt $U_{0R}=x;U_{0L}=y;U_{0C}=z$ ta có hệ $\begin{cases} x^2=yz \\ x^2+y^2=50^2 \\ 50^2+x^2+\left(y-z\right)^2-z^2-2.50\sqrt{x^2+\left(y-z\right)^2}.\cos \dfrac{\pi }{3}=0 \end{cases}$ giải hệ tìm ra $U_{0C}=z\approx...
 8. ManhTuan

  Hai phần tử môi trường tại A và B cách nhau đoạn lớn nhất là ?

  $\lambda =60cm;AB=\dfrac{\lambda }{4}\Rightarrow u_A\perp u_B$ $\Rightarrow d_{max}=2\sqrt{\left(2\sqrt{2}\right)^2+7,5^2}\approx 16,03cm$
 9. ManhTuan

  Tần số f có giá trị?

  Ban đầu ta có $\begin{cases} Z^2=R^2+\left(Z_L-Z_C \right)^2=375^2 \\ Z_d^2=R^2+Z_L^2=500^2 \\ Z_C=175 \end{cases}\Rightarrow \begin{cases} Z_L=400 \\ Z_C=175 \end{cases}$ $\dfrac{Z_C}{Z_L}=\dfrac{1}{\omega ^2LC}=\dfrac{\omega _0^2}{\omega ^2}=\dfrac{f _0^2}{f ^2}$ $\Rightarrow...
 10. ManhTuan

  Hệ số công suất của mạch

  Ta có $\cos \varphi _d\leq 0,5\Rightarrow \varphi \geq \dfrac{\pi }{3}$ vì hàm $\cos $ là hàm lẻ Nhìn hình ta có hệ số công suất là $\cos \alpha$ $\begin{cases} \dfrac{\pi }{3} \leq \varphi \leq \dfrac{\pi }{2} \\ \varphi =2\alpha \end{cases} \Rightarrow \dfrac{\pi }{6} \leq...
 11. ManhTuan

  Cho đoạn mạch xoay chiều có tần số 50Hz, chỉ có cuộn cảm thuần với cảm kháng 50. Tại thời điểm t1 cu

  $0,015s=\dfrac{3T}{4}$ tại $t_1$ ta có $i=I_0\cos \left(\omega t_1 \right)=-1 \left(1\right)$ tại $t_1+\dfrac{3T}{4}$ ta có $u=U_0\cos \left(\omega \left(t_1+\dfrac{3T}{4} \right) +\dfrac{\pi }{2}\right)=U_0\cos \left(\omega t_1 \right) \left(2 \right)$ từ $\left(1\right)$ và $\left(2\right)$ ta...
 12. ManhTuan

  Tìm khoảng cách ngắn nhất giữa 2 vật dao dộng điều hòa

  Bạn giải thích rõ hơn về giấu $=$ được không? Tôi nghĩ không có thời điểm nào thỏa mãn.
 13. ManhTuan

  Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch AP và AB khi $R=R_{1}$

  Giải phương trình này cũng mệt đấy.
Top