Recent Content by Ruby Hà

  1. R

    [Hỏi] Cách ôn luyện để đạt 8 điểm thi ĐH môn Vật lý .

    Đầu tiên bạn nên làm Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập trong các sách hướng dẫn ôn hoặc làm Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập trên mạng đã. :) Đến khi tự tin vào khả năng của mình thì mới làm đề. Nếu chưa chắc chắn mà bạn đã làm, rồi kết quả không được như ý khi đó bạn còn nản và không muốn học hơn. :D Mình cũng thi Ngoại thương đó. FTU cơ sở 1...
Top