Tăng Hải Tuân's latest activity

 • Tăng Hải Tuân
  Tăng Hải Tuân đã đăng chủ đề mới.
  Tăng Hải Tuân đã đăng một tài liệu mới: Lời giải tham khảo đề thi HSG Quốc gia môn Vật lí 2019 (ngày thứ nhất) - Lời giải tham khảo đề thi HSG Quốc gia môn Vật lí 2019 (ngày thứ nhất) Xem thêm...
 • Tăng Hải Tuân
  Lời giải tham khảo đề thi HSG Quốc gia môn Vật lí 2019 (ngày thứ nhất) Nguồn: https://xpho.org/
 • Tăng Hải Tuân
  Tăng Hải Tuân đã đăng chủ đề mới.
  Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động Với tần số nhỏ hơn tần số dao động riêng. Với tần số lớn hơn tần số dao động riêng. Với tần số bằng tần số dao động riêng. Mà không chịu ngoại lực tác dụng. Khi xảy ra hiện tượng...
 • Tăng Hải Tuân
  Tăng Hải Tuân đã đăng chủ đề mới.
  Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động cơ học? Biên độ dao động cưỡng bức của một hệ cơ học khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng (sự cộng hưởng) không phụ thuộc vào lực cản của môi trường. Tần số dao động cưỡng bức của một hệ cơ học bằng...
 • Tăng Hải Tuân
  Tăng Hải Tuân đã đăng chủ đề mới.
  Hãy chọn các phát biểu đúng trong số những phát biểu sau: Dao động của con lắc lò xo dưới tác dụng của ngoại lực tuần hoàn gọi là sự tự dao động. Dao động tự do là dao động có chu kì chỉ phụ thuộc vào các đặc tính của hệ không phụ thuộc vào các...
 • Tăng Hải Tuân
  Tăng Hải Tuân đã đăng chủ đề mới.
  Nhận xét nào sau đây không đúng? Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào tần số lực cưỡng bức. Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức. Dao động duy trì có chu kì bằng chu kì dao động riêng của con lắc. Dao động...
 • Tăng Hải Tuân
  Tăng Hải Tuân đã đăng chủ đề mới.
  Chọn phát biểu sai? Biên độ của dao động tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số Phụ thuộc vào độ lệch pha của hai dao động thành phần. Không phụ thuộc vào tần số của hai dao động thành phần. Lớn nhất khi hai dao động thành...
 • Tăng Hải Tuân
  Tăng Hải Tuân đã đăng chủ đề mới.
  Con lắc lò xo treo ở trần một xe lăn, đang thực hiện dao động điều hoà. Cho xe lăn chuyển động xuống một dốc nhẵn, nghiêng góc $\alpha $ so với phương ngang, bỏ qua mọi lực cản thì Con lắc tham gia đồng thời vào 2 dao động. Chu kì không đổi và...
 • Tăng Hải Tuân
  Tăng Hải Tuân đã đăng chủ đề mới.
  Dao động duy trì là dao động mà người ta đã Làm mất lực cản của môi trường. Tác dụng ngoại lực biến đổi tuyến tính theo thời gian và vật dao động Kích thích lại dao động sau khi dao động đã bị tắt hản. Truyền năng lượng cho vật dao động theo...
 • Tăng Hải Tuân
  Tăng Hải Tuân đã đăng chủ đề mới.
  Chọn phát biểu đúng? Trong dao động cưỡng bức thì tần số dao động luôn bằng tần số dao động riêng. Trong đời sống và kĩ thuật, dao động tắt dần luôn luôn có hại. Trong đời sống và kĩ thuật, dao động cộng hưởng luôn luôn có lợi. Trong dao động...
 • Tăng Hải Tuân
  Tăng Hải Tuân đã đăng chủ đề mới.
  Hai chất điểm M, N dao động điều hòa trên trục Ox, quanh điểm O, cùng biên độ A, cùng tần số, lệch pha góc $\varphi $. Khoảng cách MN Bằng $2A\cos \varphi $. Giảm dần từ 2A về 0 Tăng dần từ 0 đến giá trị 2A. Biến thiên tuần hoàn theo thời gian...
 • Tăng Hải Tuân
  Tăng Hải Tuân đã đăng chủ đề mới.
  Để duy trì hoạt động cho một cơ hệ mà không làm thay đổi chu kì riêng của nó ta phải Tác dụng vào vật dao động một ngoại lực không đổi theo thời gian. Tác dụng vào vật dao động một ngoại lực biến thiên tuần hoàn theo thời gian. Làm nhẵn, bôi...
 • Tăng Hải Tuân
  Tăng Hải Tuân đã đăng chủ đề mới.
  Biên độ dao động cưỡng bức không thay đổi khi thay đổi Biên độ của ngoại lực tuần hoàn. Tần số của ngoại lực tuần hoàn Pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn. Lực ma sát của môi trường. Biên độ dao động cưỡng bức không thay đổi khi thay đổi pha...
 • Tăng Hải Tuân
  Tăng Hải Tuân đã đăng chủ đề mới.
  Ngoại lực tuần hoàn có tần số $f$ tác dụng vào một hệ thống có tần số riêng ${{f}_{0}}\,\,\left(f<{{f}_{0}} \right)$. Phát biểu nào sau đây là đúng khi đã có dao động ổn định? Biên độ dao động của hệ chỉ phụ thuộc vào tần số f, không phụ thuộc...
 • Tăng Hải Tuân
  Tăng Hải Tuân đã đăng chủ đề mới.
  Phát biểu nào sau đây không đúng? Biên độ dao động cưỡng bức phụ thuộc vào quan hệ giữa tần số của ngoại lực và tần số riêng của hệ dao động. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực. Tần số của dao động duy trì là...
Top