Tăng Hải Tuân's latest activity

 • Tăng Hải Tuân
  Tăng Hải Tuân đã đăng chủ đề mới.
  Nhận định nào sau đây sai khi nói về dao động cơ học tắt dần? Dao động tắt dần có động năng giảm dần còn thế năng biến thiên điều hòa. Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian. Lực ma sát càng lớn thì dao động tắt càng...
 • Tăng Hải Tuân
  Tăng Hải Tuân đã đăng chủ đề mới.
  Một con lắc lò xo, dao động tắt dần chậm theo phương ngang do lực ma sát nhỏ. Khi vật dao động dừng lại thì lúc này Lò xo không biến dạng. Lò xo bị nén. Lò xo bị dãn. Lực đàn hồi của lò xo có thể không triệt tiêu Khi vật dừng lại nó có thể ở...
 • Tăng Hải Tuân
  Tăng Hải Tuân đã đăng chủ đề mới.
  Chọn phát biểu đúng. Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động Với tần số bằng tần số dao động riêng. Với ngoại lực ngừng tác dụng. Với tần số lớn hơn tần số dao động riêng Với tần số nhỏ hơn tần số dao động riêng. Khi xảy...
 • Tăng Hải Tuân
  Tăng Hải Tuân đã đăng chủ đề mới.
  Xét một con lắc đơn dao động tại một nơi nhất định (bỏ qua lực cản). Khi lực căng của sợi dây có giá trị bằng độ lớn trọng lực tác dụng lên con lắc thì lúc đó Lực căng sợi dây cân bằng với trọng lực. Vận tốc của vật dao động cực tiểu. Lực căng...
 • Tăng Hải Tuân
  Tăng Hải Tuân đã đăng chủ đề mới.
  Con lắc đơn treo ở trần một thang máy, đang dao động điều hoà. Khi con lắc về đúng tới vị trí cân bằng thì thang máy bắt đầu chuyển động nhanh dần đều lên trên thì Biên độ dao động giảm. Biên độ dao động không thay đổi. Lực căng dây giảm. Biên...
 • Tăng Hải Tuân
  Tăng Hải Tuân đã đăng chủ đề mới.
  Trong quá trình dao động điều hòa của con lắc đơn. Nhận định nào sau đây là sai? Khi quả nặng ở điểm giới hạn, lực căng dây treo có có độ lớn của nhỏ hơn trọng lượng của vật. Độ lớn của lực căng dây treo con lắc luôn lớn hơn trọng lượng vật...
 • Tăng Hải Tuân
  Tăng Hải Tuân đã đăng chủ đề mới.
  Khi đưa một con lắc đơn lên cao theo phương thẳng đứng (coi chiều dài của con lắc không đổi) thì tần số dao động điều hoà của nó sẽ Tăng vì tần số dao động điều hoà của nó tỉ lệ nghịch với gia tốc trọng trường. Giảm vì gia tốc trọng trường giảm...
 • Tăng Hải Tuân
  Tăng Hải Tuân đã đăng chủ đề mới.
  Một con lắc đơn gồm sợi dây có khối lượng không đáng kể, không dãn, có chiều dài $\ell $ và viên bi nhỏ có khối lượng $m$. Kích thích cho con lắc dao động điều hoà ở nơi có gia tốc trọng trường g. Nếu chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng của...
 • Tăng Hải Tuân
  Tăng Hải Tuân đã đăng chủ đề mới.
  Ở nơi có gia tốc trọng trường $g$, con lắc đơn có dây treo dài $\ell $ dao động điều hòa với tần số góc là $\omega =\sqrt{\dfrac{\ell }{g}}$ $\omega =\sqrt{\dfrac{g}{\ell }}$ $\omega =2\pi \sqrt{\dfrac{g}{\ell }}$ $\omega =\dfrac{1}{2\pi...
 • Tăng Hải Tuân
  Tăng Hải Tuân đã đăng chủ đề mới.
  Khi đưa con lắc đơn xuống sâu theo phương thẳng đứng (bỏ qua sự thay đổi của chiều dài dây treo con lắc) thì tần số dao động điều hoà của nó sẽ Giảm vì gia tốc trọng trường giảm theo độ sâu. Tăng vì chu kì dao động giảm Tăng vì tần số tỉ lệ...
 • Tăng Hải Tuân
  Tăng Hải Tuân đã đăng chủ đề mới.
  Chu kỳ dao động điều hòa của con lắc đơn có chiều dài $\lambda$, tại nơi có gia tốc trọng trường g, được xác định bởi biểu thức $2\pi \sqrt{\dfrac{g}{\ell }}$ $2\pi \sqrt{\dfrac{\ell }{g}}$ $\dfrac{1}{2\pi }\sqrt{\dfrac{\ell }{g}}$ $\pi...
 • Tăng Hải Tuân
  Tăng Hải Tuân đã đăng chủ đề mới.
  Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động của con lắc đơn (bỏ qua lực cản của môi trường)? Với dao động nhỏ thì dao động của con lắc là dao động điều hòa Khi vật nặng ở vị trí biên, cơ năng của con lắc bằng thế năng của nó. Chuyển động...
 • Tăng Hải Tuân
  Tăng Hải Tuân đã đăng chủ đề mới.
  Tại nơi có gia tốc trọng trường $g$, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc ${{\alpha }_{0}}$. Biết khối lượng vật nhỏ của con lắc là m, chiều dài dây treo là $\ell $, mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là...
 • Tăng Hải Tuân
  Tăng Hải Tuân đã đăng chủ đề mới.
  Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 0,1 rad; tần số góc 10 rad/s và pha ban đầu 0,79 rad. Phương trình dao động của con lắc là $\alpha =0,1\cos \left(20\pi t -0,79 \right)\,\,\left(rad \right)$ $\alpha =0,1\cos \left(10t +0,79...
 • Tăng Hải Tuân
  Tăng Hải Tuân đã đăng chủ đề mới.
  Khi nói về một vật đang dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây đúng? Vectơ gia tốc của vật đổi chiều khi vật có li độ cực đại. Vectơ vận tốc và vectơ gia tốc của vật cùng chiều nhau khi vật chuyển động về phía vị trí cân bằng. Vectơ gia tốc...
Top