Hướng dẫn đăng kí khóa học

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÍ KHÓA HỌC

Bước 1: Nạp tiền vào tài khoản.

Xem hướng dẫn tại đây

Bước 2: Chọn khóa học cần đăng kí

Truy cập https://www.chungcun08giangbien.com/courses/ để chọn khóa học cần đăng kí

Bước 3: Thanh toán học phí

Ấn vào đăng kí

Thanh toán học phí bằng cách ấn vào nút "Đăng kí"

Top