Tỉ số $\frac{A'}{A}$ bằng?

Bài toán
Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ A. Đúng lúc con lắc qua vị trí có động năng bằng thế năng và đang giãn thì người ta cố định 1 điểm chính giữa của lò xo, kết quả làm con lắc dao động với biên độ A'. Tỉ số $\dfrac{A'}{A}$ bằng?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ A. Đúng lúc con lắc qua vị trí có động năng bằng thế năng và đang giãn thì người ta cố định 1 điểm chính giữa của lò xo, kết quả làm con lắc dao động với biên độ A'. Tỉ số $\dfrac{A'}{A}$ bằng?
Lời giải:
Tại thời điểm giữ lò xo:
$W_{d}=W_{t}=\dfrac{W}{2}$
Cố định 1 điểm chính giữa lò xo
$\Rightarrow W_{t}{}'=\dfrac{W}{4};W_{d}=\dfrac{W}{2}\Rightarrow W{}'=\dfrac{3W}{4}$

$k{}'=2k\Rightarrow \dfrac{3}{4}.kA^{2}=k{}'A{}'^{2}

\Rightarrow \dfrac{A{}'}{A}=\dfrac{\sqrt{6}}{4}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ A. Đúng lúc con lắc qua vị trí có động năng bằng thế năng và đang giãn thì người ta cố định 1 điểm chính giữa của lò xo, kết quả làm con lắc dao động với biên độ A'. Tỉ số $\dfrac{A'}{A}$ bằng?
Bài làm:
Ta có tại vị trí có thế năng bằng động năng thì
$x_1=\dfrac{A}{\sqrt{2}}; v_1=\dfrac{\omega_1. A}{\sqrt{2}}$.
Khi giữ lò xo tại điểm chính giữa thì ta có :
Chiều dài lò xo giảm một nửa, còn độ cứng tăng gấp đôi(vì tích $k.\Delta l$ không đổi), tần số tăng $\sqrt{2}$ lần.
Ta có :
$A'^2=\left(\dfrac{A}{2\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\dfrac{\omega_1. A}{\sqrt{2}.\sqrt{2}.\omega_1}\right)^2$.
Kết quả giống Sao Mơ.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Lời giải:
Tại thời điểm giữ lò xo:
$W_{d}=W_{t}=\dfrac{W}{2}$
Cố định 1 điểm chính giữa lò xo
$\Rightarrow W_{t}{}'=\dfrac{W}{4};W_{d}=\dfrac{W}{2}\Rightarrow W{}'=\dfrac{3W}{4}$

$k{}'=2k\Rightarrow \dfrac{3}{4}.kA^{2}=k{}'A{}'^{2}

\Rightarrow \dfrac{A{}'}{A}=\dfrac{\sqrt{6}}{4}$
Tại sao $\Rightarrow W_{t}{}'=\dfrac{W}{4};W_{d}=\dfrac{W}{2}\Rightarrow W{}'=\dfrac{3W}{4}$ hả bạn
 
Tổng năng lượng bải toàn mà bạn! W' hiểu là cơ năng sau!
Tổng năng lượng bảo toàn nhưng một nửa thế năng bị giữ lại trong các vòng dây nên năng lượng của dao động của nửa lõ xo còn lại (tính từ điểm cố định )giảm.
Tớ nghĩ vậy không biết đúng không ?Ai cho ý kiến đi.
 
Tổng năng lượng bảo toàn nhưng một nửa thế năng bị giữ lại trong các vòng dây nên năng lượng của dao động của nửa lõ xo còn lại (tính từ điểm cố định )giảm.
Tớ nghĩ vậy không biết đúng không ?Ai cho ý kiến đi.
Mình nghĩ thế này là đúng :D
 
Bài làm:
Ta có tại vị trí có thế năng bằng động năng thì
$x_1=\dfrac{A}{\sqrt{2}}; v_1=\dfrac{\omega_1.A}{\sqrt{2}}$.
Khi giữ lò xo tại điểm chính giữa thì ta có :
Chiều dài lò xo giảm một nửa, còn độ cứng tăng gấp đôi(vì tích $k.\Delta l$ không đổi), tần số tăng $\sqrt{2}$ lần.
Ta có :
$A'^2=\left(\dfrac{A}{2\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\dfrac{\omega_1.A}{\sqrt{2}.\sqrt{2}.\omega_1}\right)^2$.
Kết quả giống Sao Mơ.
Bạn có thể giải thích chi tiết cách của bạn không
(bạn giải thích cái li độ sau hộ mình cái nha ,mình đọc mà không hiểu mấy )
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
hoankuty Hỏi tỉ số $\frac{{{A}_{1}}}{{{A}_{2}}}$gần giá trị nào nhất ? Bài tập Dao động cơ 4
Đ Tỉ số $\frac{b}{a}$ gần giá trị nào nhất ? Bài tập Dao động cơ 4
Đ Tỉ số $\frac{b}{a}$ gần nhất với giá trị nào sau đây? Bài tập Dao động cơ 16
A Tỉ số $\frac{\omega_1}{\omega_2}$ bằng. Bài tập Dao động cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Tỉ số $\frac{cos(\varphi_ 2-\varphi_1)_{max} }{cos(\varphi_2-\varphi_1)_{min}}$ bằng bao nhiêu. Bài tập Dao động cơ 3
ĐỗĐạiHọc2015 Tỉ số $\frac{T_1}{T_2}$ là. Bài tập Dao động cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Tỉ số $\frac{\omega_1}{\omega_2}$ Bài tập Dao động cơ 5
C Tỉ số $\frac{q_{1}}{q_{2}}$ là Bài tập Dao động cơ 5
adamdj Tỉ số $\frac{F_1}{F_2}$ Bài tập Dao động cơ 1
H Ở thời điểm mà M có động năng bằng thế năng thì tỉ số giữa động năng vs thế năng của N là? Bài tập Dao động cơ 2
THẦN CHẾT HƯ VÔ Bài toán tìm tỉ số t1/t2 Bài tập Dao động cơ 2
L Tỉ số bằng Bài tập Dao động cơ 3
M Tỉ số giữa gia tốc cực đại của con lắc thứ nhất và của con lắc thứ hai là ? Bài tập Dao động cơ 1
V Tỉ số gia tốc và gia tốc trọng trường của con lắc lò xo Bài tập Dao động cơ 1
truhiki Tính tỉ số độ cứng của hai lò xo? Bài tập Dao động cơ 1
0 Tỉ số A'/A bằng Bài tập Dao động cơ 3
minhanhmia Tỉ số n/m xấp xỉ bằng Bài tập Dao động cơ 1
minhanhmia Khi chúng có tốc độ là v1 và v2 với v2=3v1 thì tỉ số độ lớn gia tốc tương ứng a1/a2 là? Bài tập Dao động cơ 2
Đậu Hoàng Anh Tỉ số A'/A là Bài tập Dao động cơ 1
C Tìm tỉ số $\dfrac{\triangle l}{l}$ Bài tập Dao động cơ 1
dungleducanh Tỉ số gia tốc của vật ở vị trí biên và vị trí cân bằng Bài tập Dao động cơ 4
Mizu Aquarius Tỉ số lực đàn hồi cực đại Bài tập Dao động cơ 5
giolanh Tỉ số $\dfrac{\omega _1}{\omega _2}$ Bài tập Dao động cơ 5
ghjcghj Tính tỉ số khoảng cách nhỏ nhất và lớn nhất giữa hai vật trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 2
Quang Tuấn Tỉ số gia tốc Bài tập Dao động cơ 3
ghjcghj Tỉ số khối lượng hàng và khối lượng tàu Bài tập Dao động cơ 1
V Ở thời điểm tỉ số lực đàn hồi của lò xo L1 và L2 là 2 thì vật có li độ là ? Bài tập Dao động cơ 6
N Tỉ số n/m xấp xỉ Bài tập Dao động cơ 20
F Hãy tính tỉ số q1/q2 ? Bài tập Dao động cơ 3
ĐỗĐạiHọc2015 Tỉ số giữa thời gian lò xo giãn và thời gian lò xo nén trong một chu kì gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Tính tỉ số q1/q2?? Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Tính tỉ số q1/q2 Bài tập Dao động cơ 0
ĐỗĐạiHọc2015 Tỉ số giữa khoảng thời gian lực đàn hồi cùng chiều với lực kéo về Bài tập Dao động cơ 2
T Tỉ số giữa thời gian lò xo giãn và nén trong một chu kì gần với giá trị nào nhất??? Bài tập Dao động cơ 1
M Tỉ số cơ năng của con lắc khi có điện trường và khi không có điện trường là Bài tập Dao động cơ 1
Daylight Nguyễn Tỉ số giữa thời gian lò xo nén và lò xo giãn trong một chu kỳ gần với giá trị nào nhất Bài tập Dao động cơ 2
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Tỉ số t1/t2 là Bài tập Dao động cơ 1
L Tỉ số các biên độ góc Bài tập Dao động cơ 3
M Tỉ số thời gian lò xo nén và dãn trong một chu kì gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 1
lehuy2561997 Tỉ số giữa thế năng và động năng của con lắc đơn Bài tập Dao động cơ 2
B Tỉ số cơ năng giữa N và P là Bài tập Dao động cơ 4
A Tìm tỉ số động năng của vật khi tốc độ cực đại và động năng vật khi lò xo không biến dạng Bài tập Dao động cơ 1
NTH 52 Tỉ số giữa b và a gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 1
B Tỉ số thời gian lò xo nén và dãn trong một chu kì gần với giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Tỉ số $T_1/T_2$ là. Bài tập Dao động cơ 1
D Tính tỉ số động năng Wđ1/Wđ2 của hai con lắc tại thời điểm gặp nhau lần thứ 3 Bài tập Dao động cơ 4
Jeremy Nguyễn Tỉ số độ lớn vận tốc của con lắc thứ 2 và con lắc thứ nhất khi chúng gặp nhau: Bài tập Dao động cơ 1
Thuya1bkx Tỉ số $\dfrac{\varphi }{\varphi_2} $ bằng ? Bài tập Dao động cơ 1
D Tìm tỉ số vận tốc giữa $m_1$ và $m_2$ Bài tập Dao động cơ 1
bluecat Tính tỉ số động năng của M và thế năng của N Bài tập Dao động cơ 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top