Lệch pha Tìm $R_2$ và điện dung C

Bài toán
Cho mạch RLC nối tiếp cuộn dây thuần cảm. Đoạn AM gồm L nối tiếp $R_1$, đoạn MB gồm C nối tiếp với $R_2$. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch điện áp xc $u_{AB}=120\sqrt{2}\cos100\pi t (V)$. Cho $L=\dfrac{\sqrt{3}}{\pi}$, $R_1=100\Omega$, $U_{MB}$= 60V và trễ pha hơn $u_{AB}$ 1 góc 60 độ. Hỏi $R_2$ và C có giá trị bao nhiêu? (Đáp số là $R_2$ = 100$\Omega$ ; C=$\dfrac{100\sqrt{3}}{\pi}\mu F$).
 
Bài toán
Cho mạch RLC nối tiếp cuộn dây thuần cảm. Đoạn AM gồm L nối tiếp $R_1$, đoạn MB gồm C nối tiếp với $R_2$. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch điện áp xc $u_{AB}$=120$\sqrt{2}$\cos100$\pi$t (V), L=$\dfrac{\sqrt{3}}{\pi}, $R_1_=100$\Omega$, $U_{MB}$= 60V và trễ pha hơn $u_{AB}$ 1 góc 60 độ. Hỏi $R_2$ và C có giá trị bao nhiêu? (Đáp số là $R_2$ = 100$\Omega$ ; C=$\dfrac{100\sqrt{3}}{\pi} micro fara)
A.
B.
C.
D.
Vẽ giãn đồ và áp dụng định lý hàm số\cos
$\Rightarrow U_{AM} = 60\sqrt{3}$
$\Rightarrow I = 0,3\sqrt{3}$
$Z_{MB} = \dfrac{200}{\sqrt{3}}$
$Z_C^2 + R_2^2 = \dfrac{40000}{3}$
$(100+R_2)^2 + (Z_L - Z_C)^2 = \dfrac{160000}{3}$
$\Rightarrow Z_C = \dfrac{100}{\sqrt{3}} \Omega$
$R_2 = 100 \Omega$
k8Tổng hợp link vào K8 mới nhất không bị nhà mạng chặn, link K8 trên web, K8 WAP, mobile, điện thoại để các bạn có thể thuận tiện truy cập chơi cá độ K8 trực tuyến. Tổng hợp cách vào K8 uy tín, không bị chặn, link dự phòng K8, link phụ K8
nha-cai-k8-640x300.png
 
Last edited:
Bài toán
Cho mạch RLC nối tiếp cuộn dây thuần cảm. Đoạn AM gồm L nối tiếp $R_1$, đoạn MB gồm C nối tiếp với $R_2$. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch điện áp xc $u_{AB}$=120$\sqrt{2}$\cos100$\pi$t (V), L=$\dfrac{\sqrt{3}}{\pi}, $R_1_=100$\Omega$, $U_{MB}$= 60V và trễ pha hơn $u_{AB}$ 1 góc 60 độ. Hỏi $R_2$ và C có giá trị bao nhiêu? (Đáp số là $R_2$ = 100$\Omega$ ; C=$\dfrac{100\sqrt{3}}{\pi} micro fara)
A.
B.
C.
D.
Bạn triminhdovip137 chú ý:
Công thức Latex đặt trong cặp thẻ đô la thì mới hiện!
Bạn chú ý lần sau đừng tái phạm.
Tôi sửa cho bạn lần này!
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
O Tìm điện trở r và độ tự cảm L của cuộn dây? Bài tập Điện xoay chiều 6
M Tìm mối liên hệ giữa cảm kháng và điện trở biết cuộn cảm là thuần cảm. Bài tập Điện xoay chiều 1
lvcat Tìm điện áp hiệu dụng hai đầu động cơ và cường độ dòng điện hiệu dụng qua động cơ Bài tập Điện xoay chiều 4
liked Tìm điện trở và độ tự cảm của cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 3
tkvatliphothong Lệch pha Tìm độ lệch pha điện áp giữa điện áp hai đầu mạch MB và cường độ dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 11
D MBA Bài tập biến thế tự ngẫu. Tìm hiệu điện thế hiệu dụng và dòng điện của cuộn thứ cấp lấy ra ở A, C? Bài tập Điện xoay chiều 4
T C biến thiên Điều chỉnh giá trị của tụ để $U_{RL}$ min .Tìm giá trị của hai đầu cuộn dây và tụ điện . Bài tập Điện xoay chiều 1
H MPĐ Mạng điện xoay chiều 3 pha.Tìm $R$ và $L$ Bài tập Điện xoay chiều 1
Tú Zô Tìm r và $Z_{c}$ Bài tập Điện xoay chiều 0
K L biến thiên Tìm C và $\varphi $ Bài tập Điện xoay chiều 2
manhtung Biết rằng sau mỗi chu kỳ năng lượng mất đi 1% và chu kì dao động là 2s. Tìm t Bài tập Điện xoay chiều 1
Hoa Vũ C biến thiên Tìm L và C Bài tập Điện xoay chiều 3
Quế Lâm f biến thiên Tìm giá trị của $U_{Lmax}$ và $U_{Cmax}$? Bài tập Điện xoay chiều 2
Thanh THĐ Tìm giá trị r và Zc Bài tập Điện xoay chiều 18
N f biến thiên Tìm $\varphi _1$ và $\varphi _2$ Bài tập Điện xoay chiều 5
N C biến thiên Tìm $ \varphi _1$ và $\varphi _2$ Bài tập Điện xoay chiều 2
kt1996 Điều chỉnh C để trong mạch xảy ra cộng hưởng, lúc ấy tìm $U_{R}$ và $U_{L}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
inconsolable MPĐ Tìm mối liên hệ giữa $n_1$;$n_2$ và $n_0$ Bài tập Điện xoay chiều 2
JDieen XNguyeen Tìm mối quan hệ giữa $n_1$ , $n_2$ và $n_0$ Bài tập Điện xoay chiều 5
chinhanh9 L biến thiên Tìm biểu thức liên hệ giữa $\varphi, \varphi _1$ và $\varphi _2$ Bài tập Điện xoay chiều 1
N L biến thiên Tìm mối liên hệ giữa $\varphi$ ; $\varphi _{1}$ và $\varphi _{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 11
San Bằng Tất Cả C biến thiên Tìm mối quan hệ giữa $\varphi _{0},\varphi _{1}$ và $\varphi _{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
Xiwang Hệ số công suất của mạch là 0,6. Tìm R và Uo Bài tập Điện xoay chiều 1
Oneyearofhope f biến thiên Tìm mối liên hệ giữa R và C Bài tập Điện xoay chiều 3
phituyetnhung f biến thiên Tìm f để $U_c$ max. Và viết biểu thức $U_c$ max Bài tập Điện xoay chiều 3
iloveyousing R biến thiên Tìm $r$ và $Z_L$ Bài tập Điện xoay chiều 1
T R biến thiên Tìm giá tri $R_1$ và $U_{Lmax}$ Bài tập Điện xoay chiều 2
•One-HicF Lệch pha Tìm mối liên hệ giữa R, r, L và C ? Bài tập Điện xoay chiều 2
T C biến thiên Tìm mối liên hệ giữa $U_{C_{max}}$ và $U_{R_{max}}$. Bài tập Điện xoay chiều 2
thehiep Tức thời Tìm mối liên hệ đúng nhất giữa $R_1;L_1$ và $R_2;L_2$ để $u=u_1+u_2$ ? Bài tập Điện xoay chiều 4
crazyfish2008 Lệch pha Mạch $R-L,r-C$. $u_{AM}$ và $u_{MB}$ vuông pha. Tìm $U$? Bài tập Điện xoay chiều 1
D f biến thiên Tìm $U_{L \, \max}$ và $U_{L \, \min}$ khi biết $\omega \in [100 \pi \, ; \, 200 \pi]$ và các yếu tố Bài tập Điện xoay chiều 10
D C biến thiên Tìm $Z_L$ và $Z_C$ khi thay đổi $C$ để $P_{\max}$ và các yếu tố liên quan. Bài tập Điện xoay chiều 4
H C biến thiên Tìm R và $Z_L $ khi C thay đổi Bài tập Điện xoay chiều 1
hà trang Tìm CĐDĐ qua cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 3
LeoLionel f biến thiên Tìm điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
K Tìm biên độ điện áp giữa hai đầu mạch điện ? Bài tập Điện xoay chiều 1
Đậu Hoàng Anh Tìm điều kiện của dung kháng Bài tập Điện xoay chiều 4
K Tìm điện áp hiệu dụng Bài tập Điện xoay chiều 2
S C biến thiên Để điện áp trên Rmax tìm giá trị của C Bài tập Điện xoay chiều 2
hoankuty f biến thiên Tìm giá trị của $\omega _{2}$ khi $n$ đạt giá trị cực tiểu. Bài tập Điện xoay chiều 0
H f biến thiên Tìm công suất của mạch khi f = f1/2 Bài tập Điện xoay chiều 2
V Lệch pha Tìm điện áp hiệu dụng khi biết độ lệch pha Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tìm L để hiệu điện thế 2 đầu RC trỡ pha hơn hiệu điện thế là 90 độ? Bài tập Điện xoay chiều 2
N Tìm f Bài tập Điện xoay chiều 1
Hoa Vũ f biến thiên Tìm f Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tìm cường độ hiệu dụng cực đại ? Bài tập Điện xoay chiều 3
5 Tìm C Bài tập Điện xoay chiều 2
V Tìm biểu thức của cường độ dòng điện tức thời i Bài tập Điện xoay chiều 2
hoankuty L biến thiên Tìm L Bài tập Điện xoay chiều 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top