Khi nói về sóng cơ học, nhận xét nào sau đây chưa chính xác ?

Câu hỏi
Khi nói về sóng cơ học, nhận xét nào sau đây chưa chính xác ?
A. Tốc độ truyền pha dao động biến thiên tuần hoàn.
B. Sóng cơ học tuần hoàn theo thời gian
C. Vận tốc dao động của các phần tử biến thiên tuần hoàn.
D. Sóng cơ học tuần hoàn theo không gian.
 
Câu hỏi
Khi nói về sóng cơ học, nhận xét nào sau đây chưa chính xác ?
A. Tốc độ truyền pha dao động biến thiên tuần hoàn.
B. Sóng cơ học tuần hoàn theo thời gian
C. Vận tốc dao động của các phần tử biến thiên tuần hoàn.
D. Sóng cơ học tuần hoàn theo không gian.
Theo tớ thì ý D
chưa nghe thấy bao giờ nên chọn :D :big_smile:
 
Tớ cũng vậy chứ bộ :too_sad:

Cậu giải thích đi cậu? Luật của 4rum là không được trả lời suông mà :adore:
Giải Thích:
Mình chọn A. Mình cũng không định giải thích đâu. Đợi đáp án của cậu mới giải thích bởi vì mình không chắc chắn. Cậu nói thế thì mình trình bày ý kiến của mình nếu sai không được ném đá đâu đấy. Mình chỉ nghĩ tốc độ truyền pha dao động là $\lambda$ mà $\lambda$ không đổi nên câu A sai
 
Câu A là sai vì trong sóng cơ học thì tần số f và $\lambda$ không đổi nên tốc độ truyền pha không thể biến thiên tuần hoàn mà phải là 1 hằng số
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
G Điều nào sau đây là không đúng khi nói về sự truyền của sóng cơ học? Lí thuyết Sóng cơ 3
To_Be_The_Best Phát biểu nào sau đây sai khi nói về sóng cơ ? Lí thuyết Sóng cơ 2
thiencuong_96 Điều nào sau đây sai khi nói về sóng dừng trên một sợi dây ? Lí thuyết Sóng cơ 4
lvcat Nhận định sai khi nói về đồ thị sóng Lí thuyết Sóng cơ 9
H Khi nguồn âm tiến lại gần, ta thấy Lí thuyết Sóng cơ 1
A Biên độ dao động tại M đạt cực đại khi ∆φ có giá trị Lí thuyết Sóng cơ 1
A Khi một sóng cơ học truyền từ không khí vào nước thì đại lượng nào sau đây không thay đổi? Lí thuyết Sóng cơ 1
NTH 52 Khi ta gảy dây đàn, ở các vị trí khác nhau trên cùng một dây đàn thì Lí thuyết Sóng cơ 2
tiepkent Khi một sóng mặt nước gặp một khe chắn hẹp Lí thuyết Sóng cơ 5
andryshevakiev Khi hiện tượng giao thoa sóng cơ xảy ra thì Lí thuyết Sóng cơ 15
levietnghials Hỏi khi đó người ta quan sát thấy gì? Lí thuyết Sóng cơ 3
Tăng Hải Tuân Khi người ca sĩ hát câu hát ngân cao thì thường đẩy micro ra xa. Trong thời gian micro bị đẩy ra xa Lí thuyết Sóng cơ 3
Tăng Hải Tuân Ý nghĩa của hiện tượng giao thoa sóng là khi có hiện tượng gioa thoa xảy ra là? Lí thuyết Sóng cơ 1
Tăng Hải Tuân Khi có sóng dừng trên dây, những điểm trên cùng một bó sóng thì dao động : Lí thuyết Sóng cơ 1
S Khi nguồn phát âm chuyển động lại gần người nghe đang đứng yên thì người này sẽ nghe thấy một âm có Lí thuyết Sóng cơ 5
Hải Quân Vân cực đại (cực tiểu) ứng với $k=0$ bị lệch về bên nào? Lí thuyết Sóng cơ 3
hao.baobinh10 Chọn đáp án đúng về phần tử nước ở M và N Lí thuyết Sóng cơ 2
H Chọn phát biểu sai về sóng dọc và sóng ngang Lí thuyết Sóng cơ 0
thehiep Kết luận nào sau đây là sai về sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi Lí thuyết Sóng cơ 2
C Chọn câu sai lí thuyết về sóng Lí thuyết Sóng cơ 1
Các chủ đề tương tự
Quảng cáo

Top