Truyền tải điện Hiệu suất truyền tải điện là bao nhiêu ?

Bài Toán
Khi thay thế dây truyền tải điện bằng một dây khác cùng chất liệu nhưng có đường kính tăng gấp đôi thì hiệu suất tải điện là 91%. Hỏi khi thay thế dây truyền tải bằng loại dây cùng chất liệu nhưng có đường kính tăng gấp 3 lần thì hiệu suất truyền tải điện khi đó là bao nhiêu. Biết công suất và điện áp nơi phát là không đổi.
A. 92%
B. 94%
C. 95%
D. 96%
 
Bài Toán
Khi thay thế dây truyền tải điện bằng một dây khác cùng chất liệu nhưng có đường kính tăng gấp đôi thì hiệu suất tải điện là 91%. Hỏi khi thay thế dây truyền tải bằng loại dây cùng chất liệu nhưng có đường kính tăng gấp 3 lần thì hiệu suất truyền tải điện khi đó là bao nhiêu. Biết công suất và điện áp nơi phát là không đổi.
A. 92%
B. 94%
C. 95%
D. 96%
Lời giải
• $\begin{cases} R=p\dfrac{l}{S}=p\dfrac{l}{\pi \left(0,5d\right)^2} \\ H=1-\dfrac{PR}{U^2\cos ^2\varphi} \end{cases} \Rightarrow \dfrac{1-H_1}{1-H_2}=\dfrac{R_1}{R_2}=\left(\dfrac{d_2}{d_1} \right)^2 \Rightarrow H_2=96 \%$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Y Truyền tải điện Hiệu suất truyền tải lúc đầu là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
H Truyền tải điện Hiệu suất truyền tải ban đầu gần giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Điện xoay chiều 0
H Hiệu suất truyền tải điện năng là Bài tập Điện xoay chiều 0
C Truyền tải điện Công suất hao phí trên đường dây và hiệu suất của quá trình truyền tải điện lần lượt là: Bài tập Điện xoay chiều 0
ĐỗĐạiHọc2015 Hiệu suất truyền tải ban đầu H có thể là Bài tập Điện xoay chiều 1
H Truyền tải điện Hiệu suất truyền tải điện năng trên chính đường dây đó là Bài tập Điện xoay chiều 2
Thanh THĐ Truyền tải điện Khi một tổ máy ngừng hoạt động thì hiệu suất truyền tải vẫn trên đường dây đó là: Bài tập Điện xoay chiều 7
hao.baobinh10 Hiệu suất truyền tải của đường dây đó là Bài tập Điện xoay chiều 2
Phạm Minh Đức Truyền tải điện Hiệu suất truyền tải điện năng trên đường dây đó là ? Bài tập Điện xoay chiều 1
Alitutu Truyền tải điện Nếu tăng điện áp trước khi truyền đi lên 3 lần thì hiệu suất truyền tải bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
LeLinh Truyền tải điện Hiệu suất truyền tải điện bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
rainmeteror Truyền tải điện Hiệu suất quá trình truyền tải điện Bài tập Điện xoay chiều 2
ShiroPin Truyền tải điện Hiệu suất truyền tải điện là Bài tập Điện xoay chiều 4
triminhdovip137 Truyền tải điện Hiệu suất quá trình truyền tải Bài tập Điện xoay chiều 2
N Truyền tải điện Nếu tăng điện áp giữa hai đầu đường dây tải thành 40kV thì hiệu suất truyền tải là: Bài tập Điện xoay chiều 1
T Tần số $f=50Hz$ và hiệu suất truyền nhiệt là $80$%. Cảm kháng của cuộn dây là : Bài tập Điện xoay chiều 1
T MBA Khi sử dụng máy biến áp có $k = 2n$ thì hiệu suất truyền tải đạt được Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Truyền tải điện Bài toán hiệu suất quá trình truyền tải điện năng với công suất truyền đi không đổi Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Truyền tải điện Bài toán hiệu suất quá trình truyền tải điện năng với công suất nơi tiêu thụ nhận được là không đổi Bài tập Điện xoay chiều 1
H Hiệu suất €2-€1 bằng bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 0
ĐỗĐạiHọc2015 Hiệu suất của bộ pin là: Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Hiệu suất của bộ pin là Bài tập Điện xoay chiều 1
M Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mỗi cuộn đây và công suất của dòng 3 pha có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 6
JDieen XNguyeen Tính điện áp hiệu dụng hai đầu tụ C và công suất của toàn mạch Bài tập Điện xoay chiều 0
Kate Spencer MBA Xác định hiệu điện thế hiệu dụng $U_{2}$ tại hai đầu cuộn thứ cấp và hiệu suất máy biến thế Bài tập Điện xoay chiều 1
cuonghp96 Để động cơ chạy đúng công suất định mức thì U có giá trị hiệu dụng Bài tập Điện xoay chiều 1
L MPĐ Suất điện động hiệu dụng do máy phát ra là ? Bài tập Điện xoay chiều 0
thanh thương Muốn hiệu suất trong quá trình tải điện năng tăng đến 95% thì Bài tập Điện xoay chiều 10
A Tìm suất điện động hiệu dụng! Bài tập Điện xoay chiều 2
$\pi^{2}$ MPĐ Nếu tiếp tục tăng tốc độ của rôto thêm 60vòng/phút nữa thì suất điện động hiệu dụng lúc này Bài tập Điện xoay chiều 1
ThanhBook Truyền tải điện Hỏi khi chỉ còn một tổ máy thì hiệu suất H' bằng bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 2
phituyetnhung Lệch pha Xác định hđt hiệu dụng 2 đầu mạch và hệ số công suất của mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
D Truyền tải điện Muốn hiệu suất tải điện là 95% cần giảm cường độ dòng điện trên dây tải đi Bài tập Điện xoay chiều 3
nguyenthanhdieu MPĐ Suất điện động hiệu dụng mà máy phát ra Bài tập Điện xoay chiều 1
T Nếu khi chỉ còn một tổ máy với hiệu suất H'. Tính H' Bài tập Điện xoay chiều 9
•One-HicF MBA Tính công suất mạch thứ cấp và cường độ hiệu dụng mạch sơ cấp? Bài tập Điện xoay chiều 2
S MBA Tính hiệu suất của động cơ Bài tập Điện xoay chiều 1
N Phải cung cấp cho mạch một công suất 14,4mW, khi đó điện áp hiệu dụng hai đầu tụ là: Bài tập Điện xoay chiều 1
Snow_flower_9x Nếu tiếp tục tăng tốc độ của roto thêm 3 vòng/giây nữa thì suất điện động hiệu dụng phát ra là: Bài tập Điện xoay chiều 2
Snow_flower_9x Truyền tải điện Khi cho một tổ máy ngừng hoạt động, máy còn lại hoạt động bình thường thì hiệu suất tài điện là Bài tập Điện xoay chiều 5
N Hiệu suất của động cơ (tỉ số giữa công suất hữu ích và công suất tiêu thụ toàn phần) bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
N MPĐ Hiệu suất của động cơ là: Bài tập Điện xoay chiều 1
Spin9x MBA Nếu k=2n thì hiệu suất tuyền tải là bao nhiêu phần trăm ? Bài tập Điện xoay chiều 2
H MPĐ Suất điện động hiệu dụng do máy phát ra khi đó là? Bài tập Điện xoay chiều 4
T Hệ số công suất của mạch khi mắc vào hiệu điện thế xoay chiều Bài tập Điện xoay chiều 1
sparkling_star Tính giá trị hiệu dụng của suất điện động xoay chiều Bài tập Điện xoay chiều 1
H MPĐ Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB nhỏ nhất có thể là Bài tập Điện xoay chiều 1
MucDong C biến thiên Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch có giá trị? Bài tập Điện xoay chiều 1
letuyen1403 C biến thiên Điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ Bài tập Điện xoay chiều 1
N C biến thiên Khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top