Tại sao nói khi cùng một môi trường , cùng lò xo thì vật nhẹ tắt dần nhanh hơn vật nặng

Trong sách có câu trắc nghiệm nói là cùng một môi trường, cùng lò xo thì vật nhẹ tại tắt dần nhanh hơn vật nặng. Như vậy là sao ạ ??
 
Vì nếu lò xo thẳng đứng thì vật nặng hơn ==> P lớn hơn, lực cùng phương, ngược hướng==> triệt tiêu lẫn nhau nhanh hơn..
còn nếu lò xo nằm ngang thì vật nặng hơn==> Fms lớn hơn, lí giải tương tự trên.^^
 
Vì nếu lò xo thẳng đứng thì vật nặng hơn ==> P lớn hơn, lực cùng phương, ngược hướng==> triệt tiêu lẫn nhau nhanh hơn..
còn nếu lò xo nằm ngang thì vật nặng hơn==> Fms lớn hơn, lí giải tương tự trên.^^
Bạn giải thích ngược rồi,nếu lực triệt tiêu nhanh hơn hoặc chịu lực ma sát lớn hơn thì nó phải tắt dần nhanh hơn chứ.
Trong sách có câu trắc nghiệm nói là cùng một môi trường, cùng lò xo thì vật nhẹ tại tắt dần nhanh hơn vật nặng. Như vậy là sao ạ ??
Bạn trích cả câu hỏi ra đươc không ? ^^!
 
Vật nặng hơn tuy có ma sát lớn hơn nhưng nếu coi dao động là tắt dận chậm thì vật nặng sẽ dao động chậm hơn vật nhẹ nên nếu thời gian đủ lớn thì vật nặng sẽ tắt chậm hơn
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
P Tại sao con lắc lò xo không phụ thuộc vào khối lượng của vật Lí thuyết Dao động cơ 8
KSTN_BK_95 Tại sao vật không dao động? Lí thuyết Dao động cơ 1
C Vật dao động điều hòa, tại thời điểm t mà tích giữa li độ và vận tốc của vật âm ( xv<0), khi đó Lí thuyết Dao động cơ 2
bixxi Tại thời điểm t và thời điểm $(t+nT)$ của vật dao động tuần hoàn Lí thuyết Dao động cơ 5
Huy Nguyễn So sánh chu kỳ CLĐ tại hai địa điểm Lí thuyết Dao động cơ 4
kienduc_2000 Kéo ba vật sao cho ba sợi dây lệch một góc nhỏ như nhau rồi đồng thời buông nhẹ thì Lí thuyết Dao động cơ 0
L Tìm kết luận sai khi nói về dao động điều hoà của một chất điểm trên đoạn thẳng nào đó? giải thích? Lí thuyết Dao động cơ 1
C Chọn câu sai khi nói về dao động điều hòa của các con lắc Lí thuyết Dao động cơ 3
A Tìm phát biểu sai khi nói về dao động điều hòa? Lí thuyết Dao động cơ 1
tam01235 Khi nói về dao động điều hòa phát biểu nào sau đây là đúng Lí thuyết Dao động cơ 4
huynhcashin Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về dao động của một con lắc đơn Lí thuyết Dao động cơ 5
huynhcashin Chọn đáp án Sai khi nói về dao động của các con lắc Lí thuyết Dao động cơ 2

Quảng cáo

Top