Tia alpha và hạt beta

Cho em hỏi cái. Tại sao tia alpha có điện tích lớn hơn tia beta mà trong điện trường tia beta lại lệch nhiều hơn tia alpha
Tia $\alpha $ bản chất là các hạt nhân của nguyên tử $He_2^4$ có khối lượng lớn hơn nhiều so với tia $\beta $ có bản chất là các electron (hoặc pozitron). Nên dù điện tích có lớn hơn thì gia tốc của hạt là $a=\dfrac{F_{d}}{m}=\dfrac{\begin{vmatrix}
q
\end{vmatrix}E}{m}$ của tia $\beta $ cũng lớn hơn so với tia $\alpha $ nên trong điện trường nó bị lệch nhiều hơn.
 

Quảng cáo

Top