Suất điện động cực đại xuất hiện giữa hai đầu dây kim loại là bao nhiêu?

Bài toán
Một con lắc đơn gồm một dây kim loại nhẹ có đầu trên cố định, đầu dưới có treo quả cầu nhỏ bằng kim loại. Chiều dài dây treo là $l=1m$ lấy $g=9,8m/s^2$. Kéo vật năng ra khỏi vị trí cân bằng một góc 0,1 rad rồi thả nhẹ để vật dao động điều hòa. Con lắc dao động trong từ trường đều có véctơ B vuông góc với mặt phẳng dao động của con lắc. Cho $B=0,5T$.Suất điện động cực đại xuất hiện giữa hai đầu dây kim loại là bao nhiêu?
A. 0,3915V
B. 1,566V
C. 0,0783V
D. 2,349V
 
Bài toán
Một con lắc đơn gồm một dây kim loại nhẹ có đầu trên cố định, đầu dưới có treo quả cầu nhỏ bằng kim loại. Chiều dài dây treo là $l=1m$ lấy $g=9,8m/s^2$. Kéo vật năng ra khỏi vị trí cân bằng một góc 0,1 rad rồi thả nhẹ để vật dao động điều hòa. Con lắc dao động trong từ trường đều có véctơ B vuông góc với mặt phẳng dao động của con lắc. Cho $B=0,5T$.Suất điện động cực đại xuất hiện giữa hai đầu dây kim loại là bao nhiêu?
A. 0,3915V
B. 1,566V
C. 0,0783V
D. 2,349V
Trả lời:
Trước tôi cũng đã post một Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tương tự, bạn tìm nhé!
http://vatliphothong.vn/posts/6143/
Đáp án câu này là $C$.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
blackberry9320 Tính suất điện động cực đại xuất hiện trên thanh treo con lắc Bài tập Dao động cơ 1
levietnghials Suất điện động cực đại xuất hiện giữa hai đầu dây kim loại là: Bài tập Dao động cơ 7
NTH 52 Suất điện động cực đại xuất hiện trên dây kim loại là? Bài tập Dao động cơ 0
H Tính công suất trên mạch LC Bài tập Dao động cơ 1
V Công suất bình bổ sung để duy trì dao động con lắc đơn! Bài tập Dao động cơ 1
L Công suất lực hồi phục cực đại đến lúc động năng gấp 3 lần thế năng Bài tập Dao động cơ 5
K Tính công suất trung bình của lực đàn hồi. Bài tập Dao động cơ 4
A Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần công suất tức thời của lực đàn hồi bằng 0 là Bài tập Dao động cơ 2
wrighty11 Công suất tức thời cực đại bằng Bài tập Dao động cơ 2
kyubi0310 Công suất trung bình lực phục hồi Bài tập Dao động cơ 1
0 Phải dùng bộ máy đồng hồ để bổ sung năng lượng có công suất trung bình là Bài tập Dao động cơ 3
NTH 52 Hệ số công suất của đoạn mạch AB lúc này là Bài tập Dao động cơ 1
Math_IneRap Công suất tối thiểu của động cơ gần giá trị nào nhất? Bài tập Dao động cơ 0
S Công suất máy : Bài tập Dao động cơ 1
Hoàng Phong Công suất của máy là : Bài tập Dao động cơ 2
chinhanh9 Tính công suất của máy. Bài tập Dao động cơ 1
thanh thương Công suất của máy đó là Bài tập Dao động cơ 1
JDieen XNguyeen Tìm li độ $x$ mà tại đó mà công suất lực đàn hồi đạt cực đại Bài tập Dao động cơ 3
inconsolable Trong quá trình dao động,trọng lực của m có công suất tức thời cực đại bằng: Bài tập Dao động cơ 1
tien dung Để công suất hao phí trên đường dây giảm a lần nhưng vẫn đảm bảo công suất truyền đến nơi ti Bài tập Dao động cơ 2
raudiep Cần cung cấp năng lượng với công suất là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 6
cuongk46t1 Tính công suất của một máy duy trì dao động của con lắc với biên độ ban đầu Bài tập Dao động cơ 3
rainmeteror Công suất tức thời cực đại của con lắc Bài tập Dao động cơ 1
Đá Tảng Để con lắc dao động duy trì thì phải bổ xung năng lượng có ccoong suất trung bình là bao nhiêu. Bài tập Dao động cơ 0
H Tính công suất lớn nhất của lực cấp bù năng lượng. Bài tập Dao động cơ 2
pipi Phải dùng bộ máy đồng hồ để bổ sung năng lượng có công suất trung bình Bài tập Dao động cơ 1
triminhdovip137 Tính công suất tức thời cực đại Bài tập Dao động cơ 3
H Công suất cực đại của lực phục hồi là: Bài tập Dao động cơ 9
KSTN_BK_95 Công suất tức thời của lực đàn hồi bằng bao nhiêu ? Bài tập Dao động cơ 1
KSTN_BK_95 Công suất tức thời của lực đàn hồi bằng bao nhiêu ? Bài tập Dao động cơ 3
D Để con lắc dao động duy trì với biên độ góc ban đầu thì phải bổ sung năng lượng có công suất là? Bài tập Dao động cơ 8
rainmeteror Công suất tức thời của trọng lực ? Bài tập Dao động cơ 1
P Công suất cực đại của lực phục hồi. Bài tập Dao động cơ 4
Snow In June Biên độ lúc sau của vật trong điện trường Bài tập Dao động cơ 1
H Con lắc đơn trong điện trường Bài tập Dao động cơ 0
V Tìm biên độ của con lắc lò xo trong điện trường. Bài tập Dao động cơ 1
T Một con lắc đơn có vật nhỏ mang điện tích q Bài tập Dao động cơ 0
V Tím vecto cường độ điện trường Bài tập Dao động cơ 1
My sky Độ lớn của cường độ điện trường: Bài tập Dao động cơ 3
vtinhkp Nếu đảo chiều điện trường mà vẫn giữ nguyên cường độ thì con lắc sẽ dao động nhỏ với chu kỳ Bài tập Dao động cơ 1
hoankuty Khoảng thời gian từ lúc bật điện trường đến thời điểm con lắc dừng lại lần thứ hai Bài tập Dao động cơ 3
K Tìm thời gian từ lúc bật điện trường đến khi con lắc dừng lại lần đầu tiên. Bài tập Dao động cơ 5
Hải Quân Chu kì dao động điện từ trong mạch là? Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Khi tăng dần tốc độ quay của phần ứng từ giá trị rất nhỏ thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạ Bài tập Dao động cơ 4
c87777 Độ lớn cường độ điện trường và lực căng dây treo của con lắc tại VTCB đó có giá trị là Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Xác định độ lớn của điện tích q? Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Xác định hướng và độ lớn cường độ điện trường. Bài tập Dao động cơ 2
M Tỉ số cơ năng của con lắc khi có điện trường và khi không có điện trường là Bài tập Dao động cơ 1
L Vecto cường độ điện trường được thiết lập có Bài tập Dao động cơ 4
GS.Xoăn Điện trường ở trong hang hướng lên hay hướng xuống và có giá trị gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top