M cách B một khoảng nhỏ nhất là?

Bài toán
Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 100 cm dao động ngược pha có cùng chu kì là 0,1 s. Biết tốc độ truyền sóng là 3m/s.Xét điểm M trên đường thẳng vuông góc với AB tại B. Để M dao động cực tiểu thì M cách B một khoảng nhỏ nhất là?
A. 15,06 cm
B. 29,17 cm
C. 20 cm
D. 10,56 cm
 
Bài toán
Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 100 cm dao động ngược pha có cùng chu kì là 0,1 s. Biết tốc độ truyền sóng là 3m/s.Xét điểm M trên đường thẳng vuông góc với AB tại B. Để M dao động cực tiểu thì M cách B một khoảng nhỏ nhất là?
A. 15,06 cm
B. 29,17 cm
C. 20 cm
D. 10,56 cm
Gọi $MB=x$ .Do M dao động cực tiểu nên ta có: $\Delta d=\sqrt{x^2+100^2}-x=k\lambda $ với $\lambda =v.T=30cm$.
Bình phương ta được :$100^2+x^2=(x+30k)^2\Leftrightarrow x=\dfrac{100^2-900k^2}{60k}$
Điều kiện :$x\geq 0\Leftrightarrow k\leq \dfrac{10}{3}$(chỉ xét với k dương, k âm tương tự).
Hiệu khoảng cách tới 2 nguồn nhỏ nhất khi điểm sáng đó trên vân bậc cao nhất tức là: $k=3\Rightarrow x=\dfrac{95}{9}cm$
Chọn D.
 
Bài toán
Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 100 cm dao động ngược pha có cùng chu kì là 0,1 s. Biết tốc độ truyền sóng là 3m/s.Xét điểm M trên đường thẳng vuông góc với AB tại B. Để M dao động cực tiểu thì M cách B một khoảng nhỏ nhất là?
A. 15,06 cm
B. 29,17 cm
C. 20 cm
D. 10,56 cm
Ta có: $\lambda = 30(cm)$
Số cực đại là: $-100\le k\lambda \le 100$
suy ra số $k=7$ CT.
từ đó ta có hệ sau: $\begin{cases} d_1-d_2=3\lambda\\d_1^2-AB^2=d_2^2\end{cases}$
$\iff (d_2+3\lambda )^2-AB^2=d_2^2$
giải cái trên thu được $d_2$ chính là K/C đó.
:D
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
NTH 52 Để một nguồn âm có công suất $P=P_1+P_2$ phải đặt nguồn này cách $O$ một khoảng bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 0
never give up Điểm M gần B nhất có phương trình song $u= asin( 10\pi t)$ cách B một khoảng là? Bài tập Sóng cơ 1
phanha11a1 M cách trung trực của AB một khoảng bằng Bài tập Sóng cơ 9
phanha11a1 Điểm gần trung trực của AB nhất cách trung trực một khoảng bằng? Bài tập Sóng cơ 2
Hải Quân Điểm dao động với biên độ cực đại trên AB cách A một khoảng lớn nhất bằng? Bài tập Sóng cơ 15
Hải Quân Điểm dao động với biên độ cực đại trên AB cách A một khoảng nhỏ nhất bằng? Bài tập Sóng cơ 6
0 Hai người ấy nghe được cùng một âm của buổi hòa nhạc cách nhau một khoảng thời gian là Bài tập Sóng cơ 7
T Hỏi sau khi quay thì khoảng cách giữa hai nguồn đã bị thay đổi một khoảng bao nhiêu Bài tập Sóng cơ 3
A Điểm dao động với biên độ cực đại trên AM cách A một khoảng xa nhất bằng : Bài tập Sóng cơ 1
A Điểm dao động với biên độ cực tiểu trên MB xa M nhất cách B một khoảng là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 4
A M cách trung điểm của AB một khoảng nhỏ nhất bằng bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 3
Kate Spencer Điểm M cách B một khoảng? Bài tập Sóng cơ 3
truongpham97 Điểm dao động cực đại trên $MS_{2}$ cách $S_{2}$ một khoảng lớn nhất là? Bài tập Sóng cơ 33
M Điểm M cách nguồn S1 một khoảng là ? Bài tập Sóng cơ 1
Nhật Li độ điểm M trên dây, cách O một khoảng 30,5 cm ở thời điểm t là Bài tập Sóng cơ 2
hang49 Tìm vị trí điểm thuộc trung trực $S_1S_2$ cách $S_1S_2$ một khoảng gần nhất? Bài tập Sóng cơ 1
H Điểm gần nhất dao động ngược pha với nguồn nằm trên trung trực $AB$ cách nguồn $A$ một khoảng Bài tập Sóng cơ 8
L Điểm dao động cực đại trên AM cách M một khoảng nhỏ nhất là bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 4
H $M$ cách $B$ một khoảng: Bài tập Sóng cơ 13
litlleduck Hỏi M cách B một khoảng? Bài tập Sóng cơ 8
missyou1946 M cách A một khoảng bằng Bài tập Sóng cơ 1
missyou1946 M cách trung trực của AB một khoảng bằng bao nhiêu Bài tập Sóng cơ 1
missyou1946 M cách trung trực AB một khoảng gần nhất bằng Bài tập Sóng cơ 2
missyou1946 M cách A một khoảng gần nhất bằng Bài tập Sóng cơ 4
missyou1946 M cách B một khoảng bằng Bài tập Sóng cơ 2
missyou1946 M cách A một khoảng lớn nhất bằng Bài tập Sóng cơ 2
missyou1946 Điểm dao động với biên độ cực tiểu trên MB xa M cách M một khoảng Bài tập Sóng cơ 2
missyou1946 Điểm dao động với biên độ cực tiểu trên MB xa M nhất cách B một khoảng Bài tập Sóng cơ 2
missyou1946 M cách trung điểm AB một khoảng nhỏ nhất bằng Bài tập Sóng cơ 0
missyou1946 M cách B một khoảng lớn nhất bằng Bài tập Sóng cơ 1
tranlehaiquan B cách A một khoảng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 4
missyou1946 Điểm dao động với biên độ cực đại trên AB cách A một khoảng nhỏ nhất bằng Bài tập Sóng cơ 1
superstar Hỏi có bao nhiêu điểm trên dây dao động cùng biên độ ,cùng pha với điểm M cách A một khoảng 1cm Bài tập Sóng cơ 1
Tungthanhphan Điểm M gần B nhất có phương trình sóng $u=asin(10 \pi t)$ cách B một khoảng là bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 3
huynhcashin Khoảng cách từ B đến một bụng bất kỳ là Bài tập Sóng cơ 2
K Điểm nằm trên đường tròn dao động với biên độ cực đại cách trung trực của AB gần nhất một khoảng? Bài tập Sóng cơ 7
tiepkent Điểm M cách trung điểm I của AB một khoảng nhỏ nhất là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 37
vat_ly_oi Tại P là một điểm không nghe được cả hai loa phát ra, khoảng cách lớn nhất từ P đến B là: Bài tập Sóng cơ 0
L Khoảng cách lớn nhất từ $S_{1}$ đến C khi C nằm trên một vân giao thoa cực đại là? Bài tập Sóng cơ 7
__Black_Cat____! Phần tử tại M dao động cực đại, cùng pha với A, gần A nhất cách A một khoảng? Bài tập Sóng cơ 10
N Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên sợi dây dao động cùng pha với biên độ bằng một nửa biên Bài tập Sóng cơ 1
T Năng lượng sóng tại một điểm A cách nguồn một khoảng $3m$ có giá trị Bài tập Sóng cơ 1
hoangmac O là nguồn phát sóng ngang trên mặt nước. Tại A cách O một khoảng 2cm có biên độ sóng là 4cm. Tính b Bài tập Sóng cơ 2
T Tìm khoảng cách M cách O một đoạn nhỏ nhất bằng Bài tập Sóng cơ 6
D Tại điểm $N$ cách $O$ một khoảng $7 \,cm$ dao động có biên độ là $x$. Tính $x$ Bài tập Sóng cơ 4
B Tại một điểm cách hai nguồn những khoảng $d_1=12,75\lambda$ và $d_2=7,25\lambda$ sẽ có biên độ dao đ Bài tập Sóng cơ 1
__Black_Cat____! Điểm $M$ trên trung trực $AB$ cách trung điểm $I$ của $AB$ một khoảng $3\lambda$ dao động cùng pha v Bài tập Sóng cơ 1
T Biên độ dao động của tại một điểm có khoảng cách xác định. Bài tập Sóng cơ 1
T Tìm khoảng cách để một điểm dao động với biên độ cực đại. Bài tập Sóng cơ 1
crazyfish2008 Điếm M gần B nhất có phương trình sóng cách B một khoảng Bài tập Sóng cơ 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top