Điện áp cực đại trên tụ $C_{2}$ của mạch dao động sau đó

Bài toán
Hai tụ điện $C_{1}=3C_{0};C_{2}=6C_{0}$ mắc nối tiếp .Nối 2 đầu tụ với pin có suất điện động E=3V để nạp điện cho tụ rồi ngắt ra và nối với cuộn dây thuần cảm L tạo thành mạch LC.Tại thời điểm dòng điện qua cuộn dây có độ lớn bằng nửa giá trị dòng điện cực đại thì người ta nối tắt 2 cực của tụ $C_{1}$Điện áp cực đại trên tụ $C_{2}$ của mạch dao động sau đó
A. $\sqrt{3}V$
B. $\sqrt{6}V$
C. $\dfrac{\sqrt{6}}{2}V$
D. $\dfrac{3\sqrt{3}}{2}V$
 
Bài toán
Hai tụ điện $C_{1}=3C_{0};C_{2}=6C_{0}$ mắc nối tiếp .Nối 2 đầu tụ với pin có suất điện động E=3V để nạp điện cho tụ rồi ngắt ra và nối với cuộn dây thuần cảm L tạo thành mạch LC.Tại thời điểm dòng điện qua cuộn dây có độ lớn bằng nửa giá trị dòng điện cực đại thì người ta nối tắt 2 cực của tụ $C_{1}$Điện áp cực đại trên tụ $C_{2}$ của mạch dao động sau đó
A. $\sqrt{3}V$
B. $\sqrt{6}V$
C. $\dfrac{\sqrt{6}}{2}V$
D. $\dfrac{3\sqrt{3}}{2}V$
Trả lời:
Ta có điện tích của bộ tuj sau khi nối với pin là:
$Q=\dfrac{C_{1}C_{2}}{C_{1}+C_{2}}.E=6C_{o}$.
Năng lượng dao động của mạch là $W=\dfrac{Q_{o}^{2}}{2C_{b}}=9C_{o}$.
Sau khi nối tắt $C_{1}$, năng lượng là $W=\dfrac{C_{2}.U_{o}^{2}}{2}$.
Từ đó ta có $U_{o}^2=\dfrac{2W}{C_{2}}=3$.
Chọn $A$.
 
Trả lời:
Ta có điện tích của bộ tuj sau khi nối với pin là:
$Q=\dfrac{C_{1}C_{2}}{C_{1}+C_{2}}.E=6C_{o}$.
Năng lượng dao động của mạch là $W=\dfrac{Q_{o}^{2}}{2C_{b}}=9C_{o}$.
Sau khi nối tắt $C_{1}$, năng lượng là $W=\dfrac{C_{2}.U_{o}^{2}}{2}$.
Từ đó ta có $U_{o}^2=\dfrac{2W}{C_{2}}=3$.
Chọn $A$.
Sai rồi cậu ,câu này đáp án là C
 
Sai rồi cậu ,câu này đáp án là C
Trả lời: Mình chưa đọc kĩ Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365: dòng điện chạy qua với cường độ bằng nửa giá trị cực đại, mà cho luôn lúc đạt giá trị cực đại!
Cám ơn đã nhắc nhở!
 
Bài toán
Hai tụ điện $C_{1}=3C_{0};C_{2}=6C_{0}$ mắc nối tiếp .Nối 2 đầu tụ với pin có suất điện động E=3V để nạp điện cho tụ rồi ngắt ra và nối với cuộn dây thuần cảm L tạo thành mạch LC.Tại thời điểm dòng điện qua cuộn dây có độ lớn bằng nửa giá trị dòng điện cực đại thì người ta nối tắt 2 cực của tụ $C_{1}$Điện áp cực đại trên tụ $C_{2}$ của mạch dao động sau đó
A. $\sqrt{3}V$
B. $\sqrt{6}V$
C. $\dfrac{\sqrt{6}}{2}V$
D. $\dfrac{3\sqrt{3}}{2}V$
Lời giải
•Ta có: $\begin{cases} u_1+u_2=\dfrac{E\sqrt{3}}{2} \\ 3C_ou_1=6C_ou_2 \end{cases} \Rightarrow u_1=\dfrac{E\sqrt{3}}{3}$
•Năng lượng tức thời nằm trong tụ $C_1$ là: $W_1=\dfrac{1}{2}C_1u_1^2=\dfrac{1}{2}C_oE^2$
•Năng lượng còn lại sau khi loại bỏ $C_1$ là $W'=W-W_1=\dfrac{1}{2}C_oE^2$
•Lúc này $\dfrac{1}{2}6C_oU_{o2}^2=\dfrac{1}{2}C_oE^2 \Rightarrow U_{o2}=\dfrac{\sqrt{6}}{2}(V)$
 
Mình nhớ Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này có 2 loại là nửa cực đại và cực đại. Nhầm nhiều lần :D
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
K Cách tích điện áp cực đại giữa hai bản tụ khi cuộn dây có R Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
T Điện áp cực đại trên tụ C2 Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
P Điện áp cực đại hai đầu cuộn cảm sau đó bằng bao nhiêu lần so với ban đầu Bài tập Dao động và sóng điện từ 6
A Tìm điện áp cực đại giữa 2 đầu cuộn dây! Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
tien dung So với lúc đầu điện áp cực đại hai đầu cuộn cảm đó sẽ bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
tien dung Điện áp cực đại trên 2 đầu cuôn dây là Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
vat_ly_oi Điện áp cực đại trên tụ C1 là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
K Quả pin có thể duy trì dao động cho mạch với điện áp cực đại 6V trong thời gian tối đa là Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
lam_vuong Quả pin có thể duy trì dao động cho mạch với điện áp cực đại 6V trong thời gian tối đa là Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
N Điện áp cực đại hai đầu cuộn dây sau khi đóng khóa K là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
T Điện áp cực đại hai đầu cuộn dây khi đóng khóa Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
NTH 52 Điện áp cực đại hai đầu cuộn cảm thay đổi Bài tập Dao động và sóng điện từ 6
thehiep Điện áp cực đại trên tụ $C_2$ khi nối tắt $C1$ Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
T Điện áp cực đại của tụ $C_2$sau đó là : Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
H Khi cường độ dòng điện trong mạch là 0 A thì điện áp hai đầu tụ là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
manhtri Độ lớn cường độ dòng điện lúc điện áp giữa hai bản tụ $C_1$ bằng không? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
B Xác định độ lớn cường độ dòng điện tại thời điểm điện áp 2 bản tụ C1 bằng không. Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
chinhanh9 Cường độ trong mạch tại thời điểm điện áp hai đầu bằng 0 là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
T Quả pin có thể duy trì dao động với điện áp 6V trong bao lâu Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
icyangel54 Vào thời điểm nào sau đây điện áp tức thời u đang giảm và có giá trị bằng điện áp hiệu dụng U? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
Heavenpostman Khi đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch RLC thì dao động điện từ trong mạch là Bài tập Dao động và sóng điện từ 9
lvcat Tìm điện áp trên tụ $C_2$ khi nối tắt tụ $C_1$ Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
pkokkoy Một mạch dao động điện từ có độ tự cảm L=1 mH tự điện được nạp bởi hiệu điện thế U=10 V Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Lê Quang Hưng Kể từ lúc bắt đầu chỉnh tụ thì cường độ dòng điện trong mạch bằng 0 sau một khoảng thời gian là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
Vớ Vẩn Để công suất tiêu thụ trên mạch cực đại thì phải điều chỉnh tần số của dòng điện đến giá trị bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
NhatHau Năng lượng điện trường trong mạch là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 6
NhatHau Hiệu điện thế giữa hai bản tụ có độ lớn bằng? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
NhatHau Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp mà năng lượng từ trường bằng 5 lần năng lượng điện Bài tập Dao động và sóng điện từ 5
Trung atom Mạch dao động: suất điện động có điện trở, tích điện cho tụ Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
B Khi $C_1= 1 \mu F$ thì suất điện động $E_1=4,5 \mu V$, khi $C_2= 9 \mu F$ thì $E_2$ bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
A Thời gian từ lúc nối tụ điện với cuộn cảm đến khi điện tích của bản N có giá trị bằng –10nC Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
m4u_hoahoctro Hỏi về mạch dao động với công suất có điện trở Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
N Điện trở R là Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
V Điện trường cực đại trên tụ điện là bao nhiêu? Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
V Viết biểu thức điện tích tức thời q, u, i. Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
T Điện tích cực đại trên tụ sau đó Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Hải Quân Mạch sẽ phát ra sóng điện từ có bước sóng là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
N Khoảng thời gian ngắn nhất sau đó về cường độ dòng điện i qua cuộn cảm và điện tích q của một bản tụ Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
EnzoCriska Tìm cường độ dòng điện Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
K Hiệu điện thế cực đại trên tụ điện $C_{2}$ khi đó là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
T Tính L khi ghép 2 tụ điện nối tiếp Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
M Tỉ số điện tích $\frac{q_{2}}{q_{1}}$ của hai tụ bằng: Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
Hải Quân Phương trình của điện tích trên tụ điện là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
manhtri Cường độ dòng điện cực đại qua cuộn dây? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
kyubi0310 Chiều dòng điện Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
Hải Quân Điện dung của các tụ có thể là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
Hải Quân Lần thứ hai điện tích trên tụ bằng một nửa điện tích lúc đầu q=q_0/2 là ở thời điểm nào? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
Hải Quân Kể từ thời điểm t=0(s) cho đến khi năng lượng từ trường đạt cực đại lần đầu tiên thì tụ điện đã gi Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
hoankuty Giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của điện dung là bao nhiêu? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
Nguyễn Quốc Hưng Hời gian ngắn nhất kể từ khi mạch bắt đầu dao động đến khi hiệu điện thế trên hai tụ $C_1$ và $C_2$ Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top