Quan sát các tia phóng xạ do khối chất $B_{83}^{210}$ phát ra

Bài toán:
Quan sát các tia phóng xạ do khối chất $B_{83}^{210}$ phát ra, người ta thấy có cả tia $\alpha$ và $\beta^-$. Đó là do
A. hạt nhân $B_{83}^{210}$ phóng xạ ra hạt $\alpha$, sau đó hạt $\alpha$ phóng ra hạt $\beta^-$
B. hạt nhân $B_{83}^{210}$ phóng xạ ra hạt $\beta^-$, sau đó hạt nhân con phân rã $\alpha$
C. hạt nhân $B_{83}^{210}$ phóng xạ ra hạt $\alpha$, sau đó hạt $\beta^-$ phóng ra hạt $\alpha$
D. hạt nhân $B_{83}^{210}$ phóng ra đồng thời hạt $\alpha$ và hạt $\beta^-$
 
Bài toán:
Quan sát các tia phóng xạ do khối chất $B_{83}^{210}$ phát ra, người ta thấy có cả tia $\alpha$ và $\beta^-$. Đó là do
A. hạt nhân $B_{83}^{210}$ phóng xạ ra hạt $\alpha$, sau đó hạt $\alpha$ phóng ra hạt $\beta^-$
B. hạt nhân $B_{83}^{210}$ phóng xạ ra hạt $\beta^-$, sau đó hạt nhân con phân rã $\alpha$
C. hạt nhân $B_{83}^{210}$ phóng xạ ra hạt $\alpha$, sau đó hạt $\beta^-$ phóng ra hạt $\alpha$
D. hạt nhân $B_{83}^{210}$ phóng ra đồng thời hạt $\alpha$ và hạt $\beta^-$
Ai biết câu lý thuyết này cho đáp án với. Mình tìm sách mà không thấy :(
 

Quảng cáo

Top