Lệch pha Xác định hệ số công suất của mạch khi K đóng

Bài toán
Cho đoạn mạch RLC. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều $u=U_0 \cos \omega t \ V$. Giữa hai bản tụ C có bố trí một khóa K. Giữa hai đầu R có mắc một vôn kế. Khóa K đóng vôn kế chỉ giá trị gấp 3 lần khi khóa K ngắt. Xác định hệ số công suất của mạch khi K đóng. Biết dòng điện khi K đóng vuông pha với dòng điện khi K ngắt?
Đáp án: $ \dfrac{3}{\sqrt{10}} $
Bài này chắc có lẽ ai cũng làm ra đến đoạn $8R^2+9ZL^2-(Z_L-Z_C)^2$ nhưng cách mọi người biến đổi tiếp lại khác nhau. Mình chỉ biết chia cả 2 vế cho $ R^{2} $ đưa về phương trình tan(phi) hơi phức tạp. Ai có cách khác nhanh hơn thì chỉ mình với? (trừ cách dùng công thức có sẵn tính ra ngay kết quả nhé)
 
Bài làm
Mình làm thế này.
Đầu tiên vẽ giản đồ ra.Vì dòng điện khi K đóng và khi K mở vuông pha với nhau nên ta có:
$R^2=Z_L(Z_C-Z_L) $(1) (Chú ý: $Z_C>Z_L$)
Tiếp theo:Khóa K đóng vôn kế chỉ giá trị gấp 3 lần khi khóa K ngắt. Nên tổng trở lúc K đóng =$\dfrac{1}{3}$ tổng trở lúc K ngắt.Nên:
$3(R^2+(Z_C-Z_L)^2)=R^2+Z_L^2$
$2R^2+3(Z_C-Z_L)^2-Z_L^2=0$(2)
Thế (1) vô (2) ta được:
$ 2Z_L(Z_C-Z_L) +3(Z_C-Z_L)^2-Z_L^2=0$
Rồi đoạn sau nữa.. nhưng vẫn dài...:(
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Cho đoạn mạch RLC. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u=Uo\cos(wt) V. Giữa hai bản tụ C có bố trí một khóa K. Giữa hai đầu R có mắc một vôn kế. Khóa K đóng vôn kế chỉ giá trị gấp 3 lần khi khóa K ngắt. Xác định hệ số công suất của mạch khi K đóng. Biết dòng điện khi K đóng vuông pha với dòng điện khi K ngắt?
Đáp án: $ \dfrac{3}{\sqrt{10}} $
Bài này chắc có lẽ ai cũng làm ra đến đoạn $8R^2+9ZL^2-(Z_L-Z_C)^2$ nhưng cách mọi người biến đổi tiếp lại khác nhau. Mình chỉ biết chia cả 2 vế cho $ R^{2} $ đưa về phương trình tan(phi) hơi phức tạp. Ai có cách khác nhanh hơn thì chỉ mình với? (trừ cách dùng công thức có sẵn tính ra ngay kết quả nhé)
Bạn thử xem nhé:
Ta có: $\begin{cases} 8R^2 +9Z_L^2 - (Z_L-Z_C)^2 = 0 \\ (Z_L-Z_C)^2 = \dfrac{R^4}{Z_L^2} \end{cases} \Rightarrow R = 3Z_L \Rightarrow \cos (\varphi_{RL})= \dfrac{3}{\sqrt{10}} $
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Cho đoạn mạch RLC. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều $u=U_0 \cos \omega t \ V$. Giữa hai bản tụ C có bố trí một khóa K. Giữa hai đầu R có mắc một vôn kế. Khóa K đóng vôn kế chỉ giá trị gấp 3 lần khi khóa K ngắt. Xác định hệ số công suất của mạch khi K đóng. Biết dòng điện khi K đóng vuông pha với dòng điện khi K ngắt?
Đáp án: $ \dfrac{3}{\sqrt{10}} $
Bài này chắc có lẽ ai cũng làm ra đến đoạn $8R^2+9ZL^2-(Z_L-Z_C)^2$ nhưng cách mọi người biến đổi tiếp lại khác nhau. Mình chỉ biết chia cả 2 vế cho $ R^{2} $ đưa về phương trình tan(phi) hơi phức tạp. Ai có cách khác nhanh hơn thì chỉ mình với? (trừ cách dùng công thức có sẵn tính ra ngay kết quả nhé)
•Ta có: $\dfrac{P_2}{P_1}=\dfrac{\cos^2 \varphi_2}{\cos^2 \varphi_1}=\dfrac{1}{9} \Rightarrow \dfrac{\cos \varphi_2}{\cos \varphi_1}=\dfrac{1}{3}$
•Mà $\varphi_1-\varphi_2=\pm \dfrac{\pi}{2} \Rightarrow \varphi_1= tan \varphi_1= \pm\dfrac{1}{3} \Rightarrow\cos \varphi_1=\dfrac{3}{\sqrt{10}} $
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
•Ta có: $\dfrac{P_2}{P_1}=\dfrac{\cos^2 \varphi_2}{\cos^2 \varphi_1}=\dfrac{1}{9} \Rightarrow \dfrac{\cos \varphi_2}{\cos \varphi_1}=\dfrac{1}{3}$
•Mà $\varphi_1-\varphi_2=\pm \dfrac{\pi}{2} \Rightarrow \varphi_1= \pm\dfrac{\pi}{6} \Rightarrow\cos \varphi_1=\dfrac{3}{\sqrt{10}} $
Bạn cho mình hỏi . Sao lại có công thức $\dfrac{P_1}{P_2} $ vậy bạn
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bạn thử xem nhé:
Ta có: $\begin{cases} 8R^2 +9Z_L^2 - (Z_L-Z_C)^2 = 0 \\ (Z_L-Z_C)^2 = \dfrac{R^4}{Z_L^2} \end{cases} \Rightarrow R = 3Z_L \Rightarrow \cos (\varphi_{RL})= \dfrac{3}{\sqrt{10}} $
Ồ lúc đầu em cũng định làm thế này nhưng không biết làm sao mà biến đổi để ra được R = 3 Zl ạ?

•Ta có: $\dfrac{P_2}{P_1}=\dfrac{\cos^2 \varphi_2}{\cos^2 \varphi_1}=\dfrac{1}{9} \Rightarrow \dfrac{\cos \varphi_2}{\cos \varphi_1}=\dfrac{1}{3}$
•Mà $\varphi_1-\varphi_2=\pm \dfrac{\pi}{2} \Rightarrow \varphi_1= tan \varphi_1= \pm\dfrac{1}{3} \Rightarrow\cos \varphi_1=\dfrac{3}{\sqrt{10}} $
Ủa cái P2/P1 từ đâu ra đó bạn??
Mod nào sửa Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 của mình đúng không nhỉ? Mình không thấy tiêu đề cũ của mình có vấn đề gì cả??
Trình soạn thảo của diễn đàn khó dùng quá. Mình nghĩ nên bổ sung chức năng "Copy to Document" cho tiện :D
Tại sao khi "Trả lời vào chủ đề" thì không có chức năng soạn thảo thế ạ?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Cho đoạn mạch RLC. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều $u=U_0 \cos \omega t \ V$. Giữa hai bản tụ C có bố trí một khóa K. Giữa hai đầu R có mắc một vôn kế. Khóa K đóng vôn kế chỉ giá trị gấp 3 lần khi khóa K ngắt. Xác định hệ số công suất của mạch khi K đóng. Biết dòng điện khi K đóng vuông pha với dòng điện khi K ngắt?
Đáp án: $ \dfrac{3}{\sqrt{10}} $
Bài này chắc có lẽ ai cũng làm ra đến đoạn $8R^2+9ZL^2-\left(Z_L-Z_C\right)^2$ nhưng cách mọi người biến đổi tiếp lại khác nhau. Mình chỉ biết chia cả 2 vế cho $ R^{2} $ đưa về phương trình tan(phi) hơi phức tạp. Ai có cách khác nhanh hơn thì chỉ mình với? (trừ cách dùng công thức có sẵn tính ra ngay kết quả nhé)
Mình có cách khác nữa nè
Độ lệch pha của dòng điện với hiệu điện thế khi k đóng là $\alpha_1$, khi k mở là $\alpha_2$$\Rightarrow$$\alpha_1+\alpha_2=90^o$
Hiệu điện thế trên $R$ khi k đóng và khi k mở lần lượt là
$U_{R_1}=U. \cos \alpha_1$ và $U_{R_2}=U. \cos \alpha_2$
Mà $U_{R_1}=3U_{R_2}$ $\Rightarrow$$ \cos \alpha_1=3 \cos \alpha_2=3\sin \alpha \Rightarrow \tan \alpha=\dfrac{1}{3}$$\Rightarrow$ $\cos \alpha=\dfrac{3}{\sqrt{10}} $
 
Mình có cách khác nữa nè
Độ lệch pha của dòng điện với hiệu điện thế khi k đóng là $\alpha_1$, khi k mở là $\alpha_2$=>$\alpha_1+\alpha_2=90^o$
Hiệu điện thế trên $R$ khi k đóng và khi k mở lần lượt là
$U_{R_1}=U. \cos \alpha_1$ và $U_{R_2}=U. \cos \alpha_2$
Mà $U_{R_1}=3U_{R_2}$ =>$ \cos \alpha_1=3 \cos \alpha_2=3\sin\alpha=> \tan\alpha=1/3$=> $\cos\alpha=\dfrac{3}{\sqrt{10}} $
Cách này hay quá! Còn nhanh nữa! :eek:
 
Bạn cho mình hỏi . Sao lại có công thức $\dfrac{P_1}{P_2} $ vậy bạn
Mình nghĩ bạn ấy rút ra như sau
$P=\dfrac{U^2R}{Z^2}=\dfrac{U^2.R^2}{R.Z^2}=\dfrac{U^2.\cos ^2\varphi }{R}$
Sau đó lập tỉ số thôi
Mà mình nghĩ cũng nên nhớ công thức ở cuối luôn. Nhiều Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 cần dùng mà nhìn nó cũng hay hay dễ nhớ đó chứ ?;):P:D
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Mình nghĩ bạn ấy rút ra như sau
$P=\dfrac{U^2R}{Z^2}=\dfrac{U^2.R^2}{R.Z^2}=\dfrac{U^2.\cos ^2\varphi }{R}$
Sau đó lập tỉ số thôi
Mà mình nghĩ cũng nên nhớ công thức ở cuối luôn. Nhiều Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 cần dùng mà nhìn nó cũng hay hay dễ nhớ đó chứ ?;):P:D
Viết gọn lại thì sẽ dễ nhớ hơn nữa: $P=P_{max}.\cos ^{2}\varphi$

Mình thấy giải như tkvlphothong là nhanh nhất rồi.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
D Xác định hệ số công suất khi $R=\sqrt{3}R_1$ Bài tập Điện xoay chiều 1
GS.Xoăn f biến thiên Xác định hệ số công suất của mạch khi khóa K đóng Bài tập Điện xoay chiều 5
Kate Spencer f biến thiên Xác định hệ số công suất của mạch ứng với $\omega _{1}$ và $\omega _{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
H Xác định hệ số công suất trong 2 trường hợp Bài tập Điện xoay chiều 5
Xuân Thành L biến thiên Xác định hệ số công suất lúc đầu Bài tập Điện xoay chiều 5
H f biến thiên Hãy xác định hệ số công suất của đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 2
phituyetnhung Lệch pha Xác định hđt hiệu dụng 2 đầu mạch và hệ số công suất của mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
LeLinh f biến thiên Xác định mối liên hệ giữa R và L là: Bài tập Điện xoay chiều 1
sooley f biến thiên Xác định hệ số công suất của mạch Bài tập Điện xoay chiều 17
Sao Mơ Xác định hệ số công suất của mạch tương ứng Bài tập Điện xoay chiều 3
__Black_Cat____! f biến thiên Xác định hệ số công suất của mạch ứng với $ \omega_1$,$ \omega_2$ Bài tập Điện xoay chiều 3
N f biến thiên Xác định hệ số công suất của đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 3
D f biến thiên Xác định hệ số công suất mạch ứng với $ { \omega }_{1}; { \omega }_{2}$: Bài tập Điện xoay chiều 1
lethisao Xác định khoảng thời gian kể từ khi điện áp hai đầu NB cực đại đến khi điện áp hai đầu AN cực đại là Bài tập Điện xoay chiều 0
X MBA Xác định hiệu điện thế hai đầu cuộn thứ cấp Bài tập Điện xoay chiều 1
T Xác định tỉ số hđt hiệu dụng giữa hai đầu mạch và giữa hai đầu cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 1
shochia Xác định phần tử và tính giá trị phần tử đó Bài tập Điện xoay chiều 1
Tinh Hoang Xác định tên hai phần tử trên và giải thích? Bài tập Điện xoay chiều 1
Luhan Xác định các phần tử trong hộp X Bài tập Điện xoay chiều 1
Lê Thu Huyền MBA Xác định hiệu điện thế hiệu dụng trên hai đầu điện trở $R$ Bài tập Điện xoay chiều 0
please help Hộp đen Xác định các loại linh kiện trong hộp đen và giá trị trở kháng của chúng? Bài tập Điện xoay chiều 3
hoankuty Xác định giá trị hiệu dụng dòng điện trong mạch? Bài tập Điện xoay chiều 4
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Xác định điện áp hiệu dụng của mạng điện Bài tập Điện xoay chiều 1
Kate Spencer Lệch pha Xác định $U_{0}$, L,C Bài tập Điện xoay chiều 4
P Xác định điện áp hiệu dụng Bài tập Điện xoay chiều 5
Kate Spencer MBA Xác định hiệu điện thế hiệu dụng $U_{2}$ tại hai đầu cuộn thứ cấp và hiệu suất máy biến thế Bài tập Điện xoay chiều 1
C Xác định giá trị hiệu dụng Bài tập Điện xoay chiều 3
L Xác định phần tử trong hộp kín và giá trị của chúng Bài tập Điện xoay chiều 2
skylinehermes Xác định dòng điện hiệu dụng Bài tập Điện xoay chiều 7
S MBA Xác định $\frac{Z_{L}}{r}$ Bài tập Điện xoay chiều 4
Bo Valenca Xác định góc lệch pha $\varphi _1, \varphi_2$ giữa điện áp hai đầu đoạn mạch với $i_1, i_2$ Bài tập Điện xoay chiều 5
huynhcashin Xác định khoảng thời gian ngắn nhất $\Delta t$ tính từ thời điểm $t_{1}$ để $i_{1}=-i_{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty Xác định khoảng thời gian ngắn nhất để $i_{1}=-i_{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
Gem Xác định U Bài tập Điện xoay chiều 2
huynhcashin R biến thiên Xác định điện trở thuần của cuộn dây và tổng trở của mạch AB Bài tập Điện xoay chiều 1
vat_ly_oi Xác định thời gian dòng điện có độ lớn nhỏ hơn 2A trong 1s? Bài tập Điện xoay chiều 1
vat_ly_oi Xác định thời gian dòng điện đổi chiều lần thứ 2011 kể từ thời điểm ban đầu. Bài tập Điện xoay chiều 0
cựL nễyugN Xác định điện áp hiệu dụng của mạng điện có động cơ điên và cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 2
To_Be_The_Best Xác định thời gian thiết bị hoạt động trong $1 s$ Bài tập Điện xoay chiều 9
ShiroPin f biến thiên Xác định giá trị thứ hai $\omega_2$ Bài tập Điện xoay chiều 4
Phan Đức Hiếu C biến thiên Xác định góc lệch pha Bài tập Điện xoay chiều 7
ShiroPin R biến thiên Xác định giá trị cực đại của công suất trong mạch Bài tập Điện xoay chiều 3
superstar Hãy xác định các đại lượng cần đo Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tức thời Xác định giá trị cường độ dòng điện tức thời trong mạch tại thời điểm điện áp tức thời hai đầu cuộn Bài tập Điện xoay chiều 1
NTH 52 Xác định hiệu điện thế cực đại hai đầu AB? Bài tập Điện xoay chiều 2
N R biến thiên Độ tự cảm L của cuộn dây được xác định bằng biểu thức Bài tập Điện xoay chiều 4
__Black_Cat____! f biến thiên Xác định tần số để mạch có cộng hưởng Bài tập Điện xoay chiều 4
Sky Fighter Hộp đen Xác định các thành phần trong hộp đen $X,Y,Z,J$ Bài tập Điện xoay chiều 2
NTH 52 Xác định cường độ hiệu dụng trong mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
superstar Xác định điện dung của tụ điện , điện trở r và cùng độ tự cảm L Bài tập Điện xoay chiều 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top