Quốc kì của nước Pháp

Ai cũng biết quốc kì của nước Pháp có 3 màu là: đỏ, xanh, và trắng.
Nhìn vào ta thấy 3 phần màu có cùng diện tích nhau.
Có phải thực tế người ta làm 3 phần màu cùng diện tích không?
Tôi có câu trả lời là không, các bạn thử giải thích đi(không tham khảo mạng)!
 
Ai cũng biết quốc kì của nước Pháp có 3 màu là: đỏ, xanh, và trắng.
Nhìn vào ta thấy 3 phần màu có cùng diện tích nhau.
Có phải thực tế người ta làm 3 phần màu cùng diện tích không?
Tôi có câu trả lời là không, các bạn thử giải thích đi(không tham khảo mạng)!​
Tự do - Bình đẳng- Bác ái (Liberté - Égalité - Fraternité)
Đây là ý nghĩa quốc kỳ của Pháp. Ba màu tượng trưng cho 3 ý nghĩa của lá cờ tam tài này.
Vậy 3 màu phải có diện tích bằng nhau chứ?
 
Tự do - Bình đẳng- Bác ái (Liberté - Égalité - Fraternité )
Đây là ý nghĩa quốc kỳ của Pháp.Ba màu tượng trưng cho 3 ý nghĩa của lá cờ tam tài này.
Vậy 3 màu phải có diện tích bằng nhau chứ ?
Bạn nhầm rồi, thực tế không bằng nhau đâu, tỉ lệ tương ứng là 30:33:37
Lí do theo hiện tượng tán sắc ánh sáng, thủy tinh thể của ta có dạng giống thấu kính hội tụ,
ánh sáng có màu khác nhau(bước sóng khác nhau) thì lệch những góc khác nhau qua thủy tinh thể,
Ánh sáng xanh dường như có tiêu cự lớn hơn ánh sáng đỏ, nên khi cho 2 vật giống nhau màu đỏ và xanh thì cảm giác màu xanh dài hơn.
 
Bạn nhầm rồi, thực tế không bằng nhau đâu, tỉ lệ tương ứng là 30:33:37
Lí do theo hiện tượng tán sắc ánh sáng, thủy tinh thể của ta có dạng giống thấu kính hội tụ,
ánh sáng có màu khác nhau(bước sóng khác nhau) thì lệch những góc khác nhau qua thủy tinh thể,
Ánh sáng xanh dường như có tiêu cự lớn hơn ánh sáng đỏ, nên khi cho 2 vật giống nhau màu đỏ và xanh thì cảm giác màu xanh dài hơn.
Giải thích của bạn chưa ổn lắm.
Bới với lá cờ tỉ lệ tương ứng là 30:33:37 thì nhìn sẽ thấy 3 màu này nó lêch ngay (những lá cờ treo ngoài đường to bằng VN mình chứ chưa nói tới lá cờ to cỡ 54m thì trông sẽ lệch rất rõ) như ví dụ này
600px-Civil_and_Naval_Ensign_of_France.svg.png

Còn thực tế khi quan sát ta thấy nó có ba màu to gần bằng nhau khi tỉ lệ 3 phần màu này phải xấp xỉ nhau.
640px-Flag_of_France.svg.png

Việc giải thích độ lệch của thủy tinh thể với các ánh sáng có màu khác nhau chỉ với tỉ lệ này khi lá cờ đủ nhỏ còn trong thực tế với những lá cờ lớn hơn thì nó chưa thỏa đáng
Còn lá cờ này thì nó có từ năm 1794, lúc đầu ba màu nó to bằng nhau. Nhưng cách mạng năm 1853 nó mới có tỉ lệ 3 màu như bạn nói.(trích Initially, the three stripes of the flag were not equally wide, being in the proportions 30 (blue), 33 (white) and 37 (red). Under Napoleon I, the proportions were changed to make the stripes' width equal, but by a regulation dated 17 May 1853, the navy went back to using the 30:33:37 proportions, which it continues to use, as the flapping of the flag makes portions farther from the halyard seem smaller. Nguồn wiki)
Nếu giải thích như bạn thì trong khoảng 60 năm đầu nước pháp dùng cờ này họ không thấy 3 màu nó bị lệch sao?
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Kẻ Chung Tình NHN Một đường hầm được đào thông từ mặt này sang mặt kia của Trái Đất Vật lí vui 10

Quảng cáo

Top