Trong khoảng thời gian $\Delta t=3,25T$ tính từ thời điểm $t=0$ dòng điện không chạy qua tế bào quan

Bài toán
Một tế bào quang điện có công thoát electron của kim loại làm tế bào quang điện là $3,5eV$. Đặt vào hai đầu anốt và catốt của tế bào quang điện nói trên điện áp xoay chiều $u_{AK}=3\cos\left(10\pi t+\dfrac{\pi }{3} \right)(V)$.Chiếu vào catốt của tế bào quang điện bức xạ có bước sóng $0,248\mu m$. Trong khoảng thời gian $\Delta t=3,25T$ tính từ thời điểm $t=0$ dòng điện không chạy qua tế bào quang điện trong khoảng thời gian là :
A. $\dfrac{5}{24}$
B. $\dfrac{13}{60}$
C. $\dfrac{53}{120}$
D. $\dfrac{5}{12}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Một tế bào quang điện có công thoát electron của kim loại làm tế bào quang điện là $3,5eV$. Đặt vào hai đầu anốt và catốt của tế bào quang điện nói trên điện áp xoay chiều $u_{AK}=3\cos\left(10\pi t+\dfrac{\pi }{3} \right)(V)$.Chiếu vào catốt của tế bào quang điện bức xạ có bước sóng $0,248\mu m$. Trong khoảng thời gian $\Delta t=3,25T$ tính từ thời điểm $t=0$ dòng điện không chạy qua tế bào quang điện trong khoảng thời gian là :
A. $\dfrac{5}{24}$
B. $\dfrac{13}{60}$
C. $\dfrac{53}{120}$
D. $\dfrac{5}{12}$
Trả lời: mình chọn $B$ nhé!
Ta có công thức:
$\dfrac{hc}{\lambda}=A+eU_{h}$, nên hiệu điện thế hãm là 1,5 V.
dòng điện không qua tế bào quang điện khi và chỉ khi hiệu điện thế dặt vào $u<-1,5$.
Vẽ giản đồ véc-tơ, ta có :thời gian cần tìm là :$3,25.\dfrac{T}{3}$.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Một tế bào quang điện có công thoát electron của kim loại làm tế bào quang điện là $3,5eV$. Đặt vào hai đầu anốt và catốt của tế bào quang điện nói trên điện áp xoay chiều $u_{AK}=3\cos\left(10\pi t+\dfrac{\pi }{3} \right)(V)$.Chiếu vào catốt của tế bào quang điện bức xạ có bước sóng $0,248\mu m$. Trong khoảng thời gian $\Delta t=3,25T$ tính từ thời điểm $t=0$ dòng điện không chạy qua tế bào quang điện trong khoảng thời gian là :
A. $\dfrac{5}{24}$
B. $\dfrac{13}{60}$
C. $\dfrac{53}{120}$
D. $\dfrac{5}{12}$
Lời Giải:
$U_h.e = \dfrac{h.c}{\lambda} - A \Rightarrow U_h = 1,5 \ (V) $
Để không có dòng điện chạy qua tế bào quang điện thì:
$U_{AK} \le - U_h $. Sử dụng giản đồ vectơ ta có ngay kết quả cần tìm là:
$t = \dfrac{T}{3}.3 + \dfrac{T}{6} = \dfrac{13}{60} \ (s)$
Chọn đáp án B
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Lời Giải:
$U_h.e = \dfrac{h.c}{\lambda} - A \Rightarrow U_h = 1,5 \ (V) $
Để không có dòng điện chạy qua tế bào quang điện thì:
$U_{AK} \le - U_h $. Sử dụng giản đồ vectơ ta có ngay kết quả cần tìm là:
$t = \dfrac{T}{3}.3 + \dfrac{T}{6} = \dfrac{13}{60} \ (s)$
Chọn đáp án B
Cái cuối bạn gõ nhầm thì phải .
$t = \dfrac{T}{3}.3 + \dfrac{T}{12} = \dfrac{13}{60} \ (s)$
Cám ơn các bạn :D, giờ làm đc rồi :)
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
ShiroPin Khoảng thời gian dòng điện chạy trong tế bào này trong 2 phút đầu tiên là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
Tú Zô Số vạch mà nguyên tử hydro có thể phát ra trong dãy Banme là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
K Tìm năng lượng bị mất đi trong quá trình trên Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
T Tìm tỷ số tần số lớn nhất và tần số nhỏ nhất trong dãy Laiman Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
N Tốc độ góc trong mẫu nguyên tử hydro Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
tiendatptbt Electron chuyển động trong điện trường. Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
N Electron chuyển động trong điện trường Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
superstar Tính số photon của bức xạ ngắn nhất phát ra trong 4 phút Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
H Nguyên tử hiđrô đó có thể hấp thụ tối đa bao nhiêu loại phôtôn trong các chùm trên ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
anh yêu em Số hạt a mà 1 mg $Ra^{226}$ phát ra trong 1 phút gần giá trị nào nhất sau đây: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
A Tỉ số giữa e bật ra trong 1s và số photon chiếu đên trong 1s Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
091031103 Tính số photon tia X phát ra trong 1s ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
A Tìm bước sóng trong tế bào quang điện! Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Alitutu Vạch quang phổ trong dãy Lai-man sát với vạch có tần số $f_{2}$ sẽ có tần số bao nhiêu Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
vinh7aa Bước sóng ngắn nhất của vạch quang phổ trong dãy Pasen bằng Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
huynhcashin Trong những kết luận sau, kết luận nào đúng Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Love_is_so_vague Tính chu kì của electron trong từ trường. Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
ashin_xman Bán kính cực đại của quỹ đạo electron chuyển động trong tù trường là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Đ Công suất bức xạ của mặt trời $P=4.10^{26}$. Số phản ứng xảy ra trong thời gian 1 giờ bằng bao nhiêu Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
T Số hạt tải điện sinh ra trong 4s Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
M Trong một phút khối lượng nước chảy qua đối catôt bằng Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
L Năng lượng tỏa ra trong phản ứng trên khi dùng hết 1g $D_{1}^{2}$ là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
ngocnhat95 Bước sóng ngắn nhất trong dãy Pasen là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
L Năng lượng tỏa ra trong phản ứng này bằng Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
daodongco Trong một giờ khối lượng của Mặt Trời giảm mất? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
S Bước sóng ngắn nhất trong dãy Pa-sen là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
S Tỉ số bước sóng lớn nhất và nhỏ nhất trong từng dãy Banme Laiman Pasen Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
S Số bức xạ nhìn thấy trong dãy Banme Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
D Số photon chiếu vào pin trong mỗi giây? Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
banana257 Tính số photon của tia X thoát ra trong 1 s: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
H Thể tích nước mà tia laze làm bốc hơi trong 1s là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
T Số photon chiếu tới pin trong mỗi giây Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
ShiroPin Giá trị nào dưới đây là tần số của một trong các phôtôn đó Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
KSTN_BK_95 Bước sóng ngắn nhất trong số các bức xạ đó là ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
Tăng Hải Tuân [2013] Bài tập Lượng tử ánh sáng trong các đề thi thử Vật lí Bài tập Lượng tử ánh sáng 53
D Chuyển động của các electron trong từ trường, điện trường Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
triminhdovip137 Tính số photon tới catot trong 1s Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
rainmeteror Vận tốc ban đầu cực đại tỷ lệ $v_1:v_2:v_3=3:k:1$. Trong đó k bằng ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
T Nếu catot có diện tích bằng $5cm^2$ đặt cách nguồn âm 0.5 m thì số photon tối catot trong 1s là... Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
tkvatliphothong Tính thời gian electron chuyển động trong tụ Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
adamdj Cường độ dòng điện chạy trong ống khi ống goạt động Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
T Vận tốc của êlectron trong nguyên tử Hidro Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
crazyfish2008 Số photon lọt vào mắt trong 1 giây Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
Tích Chu Hỏi tại điểm N cách nguồn một khoảng 2r thì năng lượng mỗi phô tôn là Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
Gét Đời Các electron quang điện có thể rời xa tấm kim loại một khoảng lớn nhất là ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
K Xác định khoảng cách tối đa từ nguồn sáng để con người vẫn nhìn thấy nguồn sáng Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
datanhlg Khoảng cách xa nhất trên gần bằng? Bài tập Lượng tử ánh sáng 20
091031103 Tính khoảng cách xa nhất mà mắt người còn có thể thấy được nguồn sáng ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 8
superstar Tính khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng và công suất của chùm laze Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
dungpro1511 Khoảng cách giữa hai tiêu điểm của thấu kính đối với hai ánh sáng đỏ,lam là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top