Hãy xác định lực ma sát giữa hòn đá và xe, gia tốc của hòn đá và xe trong cả hai trường hợp

Bài toán
Một chiếc xe có khối lượng 20kg, có thể chuyển động không ma sát trên một con đường nằm ngang. Trên xe đặt một hòn đá khối lượng 4 kg. Hệ số ma sát giữa hòn đá và xe là k = 0,2. Lần đầu người ta đặt lên hòn đá một lực là 6N. Lần thứ hai đặt F2 = 20N. Hãy xác định lực ma sát giữa hòn đá và xe, gia tốc của hòn đá và xe trong cả hai trường hợp.
 
D.
$F_{ms_1}=k[\left(m+M\right)g+F_1]=49,2$N
$a_1=-\dfrac{F{ms_1}}{m+M}=-2,05\dfrac{m}{s^2}$
$F_{ms_2}=k[\left(m+M\right)g+F_2]=52$N
$a_2=-\dfrac{F{ms_2}}{m+M}=-2,2\dfrac{m}{s^2}$
 

Quảng cáo

Top