Chứng minh chuyển động trên là dao động điều hòa

Bài toán
1)$x=5.\cos \left(\pi t\right) +1$ (cm)
2)$x=2\sin ^{2}\left(2.\pi .t+\dfrac{\pi }{6}\right)\left(cm\right)$
3)$x=3.\sin \left(4.\pi .t\right)+3.\cos \left(4.\pi .t\right)\left(cm\right)$
Chứng minh chuyển động trên là dao động điều hòa. Xác định A, t, pha ban đầu và vị trí cân bằng của các dao động đó.
Nhờ các bạn giải chi tiết giúp mình! Cảm ơn
(Nêu thấy hay các bạn ủng hộ Like giúp mình nhé)
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
1)x=5.cos(\pi. T) +1(cm)
2)$x=2\sin ^{2}\left(2.\pi .t+\dfrac{\pi }{6}\right)\left(cm\right)$
3)$x=3.\sin \left(4.\pi .t\right)+3.\cos \left(4.\pi .t\right)\left(cm\right)$
Chứng minh chuyển động trên là dao động điều hòa. Xác định A, t, pha ban đầu và vị trí cân bằng của các dao động đó.
Nhờ các bạn giải chi tiết giúp mình! Cảm ơn
(Nêu thấy hay các bạn ủng hộ Like giúp mình nhé)
Lời giải
1) Chuyển 1 sang vế trái và đặt $X=x-1$ ta được phương trình dạng $X=5\cos \left(\pi t\right)$ là phương trình D. Đ. Đ. H với biên độ 5(cm), chu kì $T=2\left(s\right)$, pha ban đầu bằng 0 và V. T. C. B có tọa độ 1(cm).
2) Dùng công thức hạ bậc $\sin ^{2}x=\dfrac{1-\cos _2x}{2}$ rồi làm như ý 1.
3) Dùng công thức $\sin x+\cos x=\sqrt{2}\cos \left(x-\dfrac{\pi }{4} \right)$ rồi làm như ý 1.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
keyhaii Chứng minh dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 0
D Chứng minh con lắc đơn dđđh bằng bảo toàn năng lượng Bài tập Dao động cơ 2
Mokko Chứng minh dao động điều hoà Bài tập Dao động cơ 2
O Chứng minh vật dao động điều hòa. Tìm tần số dao động của vật Bài tập Dao động cơ 4
O Chứng minh vật dao động điều hòa .viết ptdđ của vật Bài tập Dao động cơ 10
V Chứng minh dao động của vật sau va chạm là dao động điều hòa? Bài tập Dao động cơ 1
T Chứng minh điện tích điểm dao động điều hòa. Bài tập Dao động cơ 2
Snow_flower_9x Chứng minh công thức $A=\dfrac{mg}{k}$ Bài tập Dao động cơ 1
kiemro721119 Chứng minh khúc gỗ dao động điều hoà. Bài tập Dao động cơ 0
T Chứng tỏ vật treo vào lò xo sẽ dao động điều hoà Bài tập Dao động cơ 4
P Chứng tỏ vật dao động điều hòa? Bài tập Dao động cơ 0
G Hãy chứng tỏ 2 quả cầu A, B luôn luôn chuyển động về cùng 1 phía Bài tập Dao động cơ 0
zopping88 Mong mọi người giúp minh Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này Bài tập Dao động cơ 0
THẦN CHẾT HƯ VÔ Ở li độ nào của cllx đang chuyển động với biên độ A thì cơ năng có giá trị lớn gấp n lần động năng Bài tập Dao động cơ 2
Tích Chu Trong thời gian t=2,5 s kể từ lúc chuyển động chất điểm cắt bao nhiêu vân cực đại. Bài tập Dao động cơ 2
T Xác định biên độ dao động của vật khi thang máy chuyển động thẳng đều? Bài tập Dao động cơ 1
T Xác định biên độ dao động của vật khi thang máy chuyển động thẳng đều? Bài tập Dao động cơ 1
Chettroi Khi bóng của người A đang chuyển động với tốc độ cực đại thì bóng của người B có tốc độ bằng Bài tập Dao động cơ 4
giolanh Tính thời gian chuyển động thẳng của vật kể từ lúc ban đầu đến vị trí lò xo không biến dạng lần thất Bài tập Dao động cơ 1
ghjcghj Quãng đường vật chuyển động cho tới khi dừng lại Bài tập Dao động cơ 2
caybutbixanh Quãng đường mà vật $m_1$ đi được từ lúc va chạm đến khi vật $m_1$ đổi chiều chuyển động ? Bài tập Dao động cơ 2
nobi nobisuke Tmin tính từ lúc bắt đầu chuyển động tốc độ tương đối giữa chúng lớn nhất Bài tập Dao động cơ 1
hoàidien Khi v= 10$\sqrt{10}$ cm/s và đang chuyển động chậm dần thì gia tốc của nó là: Bài tập Dao động cơ 4
F Hãy viết phương trình chuyển động của hệ hai vật m và m1 Bài tập Dao động cơ 1
K Xác định vị trí và chiều chuyển động. Bài tập Dao động cơ 14
N Số lần điểm M chuyển thành điểm dao động với biên độ cực đại là? Bài tập Dao động cơ 1
GS.Xoăn Tính công nhỏ nhất cần phải thực hiện để làm cho vật chuyển động Bài tập Dao động cơ 2
X Tìm thời gian chuyển động Bài tập Dao động cơ 1
N Giá trị nhỏ nhất của OI để vật nhỏ có thể tiếp tục chuyển động tròn trong mặt phẳng thẳng... Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Dao động tổng hợp của hai dao động trên có biên độ bao nhiêu và đang chuyển động theo hướng? Bài tập Dao động cơ 4
maihoa Li độ và chiều chuyển động của vật Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Hướng chuyển động của chất điểm và hướng gia tốc của nó ngược nhau là Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Thời gian ngắn nhất để vật chuyển động từ vị trí thấp nhất đến vị trí lò xo bị nén 1,5cm là: Bài tập Dao động cơ 1
NTH 52 Thế năng đàn hồi lớn nhất của lò xo có được trong quá trình vật m dao động mà thang máy chuyển động Bài tập Dao động cơ 7
N Tốc độ cực đại của vật sau chuyển động là Bài tập Dao động cơ 2
P Hỏi sau khi chạm đinh vât m tiếp tục chuyển động thì có góc lệch cực đại bằng bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 1
P Hời gian ngắn nhất kể từ khi vật bắt đầu chuyển động tới lúc lò xo nén 2 cm là Bài tập Dao động cơ 4
H Vậy trong khoảng thời gian 2t (kể từ lúc chuyển động ) vật đi được quãng đường là bao nhiêu ? Bài tập Dao động cơ 8
GS.Xoăn Biên độ dao động và động năng cực đại của con lắc khi xe chuyển động Bài tập Dao động cơ 1
NTH 52 Công của lực đàn hồi khi vật di chuyển theo chiều dương từ vị trí có tọa độ x=1 cm tới vị trí có tọa Bài tập Dao động cơ 2
GS.Xoăn Khoảng cách giữa hai vật kể từ lúc va chạm đến khi $\mathsf{m_1}$ đổi chiều chiều chuyển động lần đầ Bài tập Dao động cơ 4
apple13197 Cơ năng của con lắc sau khi xe chuyển động bằng Bài tập Dao động cơ 1
Nô BiTa Tính công của lực đàn hồi khi vật di chuyển theo chiều dương? Bài tập Dao động cơ 2
Del Enter Trong 1/4T kể từ lúc bắt đầu chuyển động quãng đường vật đi được là? Bài tập Dao động cơ 2
O Mô tả chuyển động con lắc và tính vận tốc cực đại Bài tập Dao động cơ 5
H Khi di chuyển từ A đến B thì chiều dài của con lắc đã: Bài tập Dao động cơ 4
V Vận tốc cực đại của vật trong quá trình chuyển động là Bài tập Dao động cơ 3
0 Khi di chuyển từ A đến B chiều dài con lắc đã : Bài tập Dao động cơ 1
Joyka Tốc độ cực đại của vật trong quá trình nó chuyển động theo chiều dương lần đâu tiên là Bài tập Dao động cơ 12
highhigh Đến thời điểm ${{t}_{2}}={{t}_{1}}+\frac{T}{4}$ thì vật đang chuyển động Bài tập Dao động cơ 4
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top