Lực đàn hồi thay đổi khoảng 2N đến 9N. Tính m

Bài toán
Một con lắc lx có K, m treo thẳng đứng với A. Lực đàn hồi thay đổi khoảng 2N đến 9N tính m lấy $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$
A. 0.3 kg
B. 0,4 kg
C. 0,55 kg
D. 0,8 kg
 
Lời giải

Bài này của bạn hay đó, hôm quá mình cũng nghĩ đến max min và max $F_{dh}=K\Delta l$, xem 2 th có mỗi trường này thỏa, tưởng ít dữ kiện mà đủ còn loay hoay điều khi $F_{dhmin}$ là $\Delta l-A>0$ những chẳng để làm gì . :3
giả sử $F_{dhmax}=k\left(\Delta l+A\right)=9, F_{dhmin}=k\left(\Delta l-A\right)=2$:
Tỉ lệ: $\dfrac{11A}{7}=\Delta l$
Thế $\Delta l=\dfrac{11}{7}A$ vào $F_{dhmax}$
$\Leftrightarrow kA=\dfrac{7}{2}$
Mà $\dfrac{7}{11}=\dfrac{A}{\Delta l}=\dfrac{kA}{mg}\Rightarrow m=0,55kg$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
N Thời gian ngắn nhất từ khi thả tay đến khi vật ở vị trí mà lực đàn hồi có độ lớn bằng 2/3 lực đàn hồi cực đại và đang giảm là ? Bài tập Dao động cơ 0
V Lực đàn hồi nhỏ nhất tác dụng lên vật là Bài tập Dao động cơ 1
phượng nhím Lực đàn hồi tác dụng lên giá I có độ lớn nhỏ nhất là Bài tập Dao động cơ 3
Vớ Vẩn Thời gian lực đàn hồi cùng chiều với lực kéo về là Bài tập Dao động cơ 1
A Trong mỗi chu kì, thời gian vật lực đàn hồi của lò xo có độ lớn không vợt quá 1,5N là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 1
minhanhmia Lực đàn hồi của lò xo 2 tác dụng vào vật khi vật có li độ x=1 cm Bài tập Dao động cơ 1
M Lực đàn hồi tác dụng vào vật khi vật đang đi lên với vận tốc v= 80 cm/s là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 2
thao3112 Thời gian mà lực đàn hồi ngược chiều lực kéo về là Bài tập Dao động cơ 8
O Trong 1 chu kì hãy xác định thời gian ngắn nhất để vật chịu tác dụng của lực đàn hồi có độ lớn khô Bài tập Dao động cơ 3
O Tính biên độ dao động của vật và lực đàn hồi cực đại của lò xo. Bài tập Dao động cơ 0
Mizu Aquarius Tỉ số lực đàn hồi cực đại Bài tập Dao động cơ 5
giolanh Độ lớn cực đại của lực đàn hồi gần bằng? Bài tập Dao động cơ 8
LOVELY Thời gian lực đàn hồi tác dụng lên vật cùng chiều với lực phục hồi trong một chu kỳ dao động là? Bài tập Dao động cơ 7
K Hỏi công của lực đàn hồi từ thời điểm $\left(t-\dfrac{1}{8}\right)s$ đến thời điểm t là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 8
K Tính công suất trung bình của lực đàn hồi. Bài tập Dao động cơ 4
N Công thức giữa lực đàn hồi cực đại và lực kéo về cực đại. Bài tập Dao động cơ 2
N Thời gian ngắn nhất từ thời điểm t = 0 đến khi lực đàn hồi tác dụng lên quả cầu có độ lớn bằng 2/3.. Bài tập Dao động cơ 4
F Lực đàn hồi của lò xo tác dụng vào vật lúc t=0,125 s là Bài tập Dao động cơ 9
V Ở thời điểm tỉ số lực đàn hồi của lò xo L1 và L2 là 2 thì vật có li độ là ? Bài tập Dao động cơ 6
A Thời điểm lần thứ 2015 độ lớn lực đàn hồi bằng độ lớn lực kéo về là Bài tập Dao động cơ 5
A Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần công suất tức thời của lực đàn hồi bằng 0 là Bài tập Dao động cơ 2
F Trong dao động điều hòa lực đàn hồi và lực kéo về Bài tập Dao động cơ 0
A Lực đàn hồi 0,5N lần thứ 7( tính từ t=0) có giá trị gần đúng là. Bài tập Dao động cơ 0
Thành Kyo Cơ năng và lực đàn hồi cực đại Bài tập Dao động cơ 4
ĐỗĐạiHọc2015 Tỉ số giữa khoảng thời gian lực đàn hồi cùng chiều với lực kéo về Bài tập Dao động cơ 2
M Trong qua trình dao động, quãng thời gian mà lực đàn hồi do lò xo tác dụng vào vật cùng chiều với lự Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Thời gian ngắn nhất kể từ khi $t=0$ đến lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực tiểu lần thứ 2 là: Bài tập Dao động cơ 3
ĐỗĐạiHọc2015 Lực đàn hồi và lực hồi phục cùng chiều với nhau là. Bài tập Dao động cơ 4
L Tìm độ lớn lực đàn hồi, độ giãn lò xo khi vật cân bằng và gia tốc của xe Bài tập Dao động cơ 2
A Giá trị cực đại và cực tiểu của lực đàn hồi của lò xo là Bài tập Dao động cơ 1
Del Enter Trong một chu kì, thời gian lực đàn hồi cùng chiều với lực hồi phục là? Bài tập Dao động cơ 1
P Khoảng thời gian mà lực đàn hồi cùng chiều với lực hồi phục là Bài tập Dao động cơ 1
P Thời gian ngắn nhất để độ lớn lực đàn hồi của lò xo tăng từ cực tiểu đến cực đại là Bài tập Dao động cơ 1
NTH 52 Công của lực đàn hồi khi vật di chuyển theo chiều dương từ vị trí có tọa độ x=1 cm tới vị trí có tọa Bài tập Dao động cơ 2
Nô BiTa Tính công của lực đàn hồi khi vật di chuyển theo chiều dương? Bài tập Dao động cơ 2
hoankuty Tìm chu kì dao động $T$ và lực đàn hồi tại $t=\frac{\pi}{20}(s)$? Bài tập Dao động cơ 3
Z Biên độ dao động của vật và lực đàn hồi cực đại của lò xo Bài tập Dao động cơ 1
datanhlg Tại thời điểm nào lực đàn hồi của lò xo tác dụng lên vật có giá trị nhỏ nhất? Bài tập Dao động cơ 5
BackSpace Tìm thời điểm đầu tiên lực đàn hồi bằng nửa giá trị cực đại. Bài tập Dao động cơ 0
Love_is_so_vague Tìm công của lực đàn hồi của lò xo. Bài tập Dao động cơ 11
Oneyearofhope Lực đàn hồi cực đại tác dụng vào lò xo trong quá trình dao động. Bài tập Dao động cơ 3
huynhcashin Tính tốc độ dao động trung bình của hệ từ thời điểm ban đầu đến thời điểm mà lực đàn hồi của lò xo c Bài tập Dao động cơ 3
JDieen XNguyeen Tìm li độ $x$ mà tại đó mà công suất lực đàn hồi đạt cực đại Bài tập Dao động cơ 3
H Lực đàn hồi cực đại tác dụng lên điểm M ? Bài tập Dao động cơ 1
huynhcashin Tính từ lúc buông vật, thời điểm đầu tiên lực đàn hồi của lò xo co độ lớn bằng nửa giá trị cực đại Bài tập Dao động cơ 3
phaidodaihoc1996 Tỉ số giữa lực đàn hồi của lò xo và trọng lực khi vật 1 xuống thấp nhất là: Bài tập Dao động cơ 3
$\pi^{2}$ Độ lớn lực đàn hồi cực đại của lò xo trong quá trình dao động bằng: Bài tập Dao động cơ 3
A Tính thời gian mà lực đàn hồi của lò xo thỏa mãn $F\le 0,25\sqrt{3}N$. Bài tập Dao động cơ 1
NTH 52 Lực đàn hồi tổng hợp tác dụng lên vật khi vật có li độ 1 cm là? Bài tập Dao động cơ 2
Vua Độc Dược Quãng thời gian mà lực kéo về và lực đàn hồi tác dụng vào vật cùng chiều với nhau là? Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top