Dao động điều hoà cuả con lắc lò xo

Câu hỏi
Chọn kết luận đúng khi nói về dao động điều hoà cuả con lắc lò xo:

A. Vận tốc tỉ lệ thuận với thời gian.
B. Gia tốc tỉ lệ thuận với thời gian.
C. Quỹ đạo là một đoạn thẳng
D. Quỹ đạo là một đường hình sin
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Quảng cáo

Top