Độ lớn lực căng dây tại vị trí có động năng bằng thế năng

Bài toán
1 con lắc đơn gồm vạt nặng khối lượng m dây treo có chiều dài l dao động điều hòa với biên độ góc apha0 tại nơi có gia tốc trọng trường g độ lớn lực căng dây tại vị trí có động năng bằng thế năng
A. $T=mg\left(2-2\cos \alpha _0\right)$
B. $T=mg\left(4-\cos \alpha _0\right)$
C. $T=mg\left(4-2\cos \alpha _0\right)$
D. $T=mg\left(2-\cos \alpha _0\right)$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
1) Động năng bằng thế năng nghĩa là động năng đang bằng 1/2 cơ năng cực đại.

Nghĩa là $\dfrac{mv^2}{2} = \dfrac{mgl\left(1 - \cos \alpha_0\right)}{2}$

Vậy $v^2 = gl\left(1 - \cos \alpha_0\right)$

Tại vị trí đang xét, lực căng dây đóng vai trò hướng tâm.

$T - P.\cos \alpha = m\dfrac{v^2}{l}$ Với $\alpha$ là góc hợp bởi bán kính tại vị trí đó và phương đứng.

Ta cần tìm thêm mối liên hệ giữa $\alpha$ và $\alpha_0$ là được.

Thế năng cũng bằng một nửa thế năng cực đại nên $2mgl\left(1 - \cos \alpha\right) = mgl\left(1 - \cos \alpha_0\right) $

Thay vào được lực căng là $T = \dfrac{mg\left(3 - \cos \alpha_0\right)}{2}$
 
Last edited:
1) Động năng bằng thế năng nghĩa là động năng đang bằng 1/2 cơ năng cực đại.

Nghĩa là $\dfrac{mv^2}{2} = \dfrac{mgl\left(1 - \cos \alpha_0\right)}{2}$

Vậy $v^2 = gl\left(1 - \cos \alpha_0\right)$

Tại vị trí đang xét, lực căng dây đóng vai trò hướng tâm.

$T - P.\cos \alpha = m\dfrac{v^2}{l}$ Với $\alpha$ là góc hợp bởi bán kính tại vị trí đó và phương đứng.

Ta cần tìm thêm mối liên hệ giữa $\alpha$ và $\alpha_0$ là được.

Thế năng cũng bằng một nửa thế năng cực đại nên $2mgl\left(1 - \cos \alpha\right) = mgl\left(1 - \cos \alpha_0\right) $

Thay vào được lực căng là $T = \dfrac{mg\left(3 - \cos \alpha_0\right)}{2}$
Ta có thể dùng luôn CT: $T=mg\left(3\cos \alpha - 2\cos \alpha _{0}\right)$
Lại 2Wt=W $\Leftrightarrow 2mgl\left(1-\cos \alpha\right)=mgl\left(1-\cos \alpha _{0}\right)$
$\Leftrightarrow \cos \alpha=\dfrac{1+\cos \alpha _{0}}{2}$
Thay vào thì ta được $T= mg\left(\dfrac{3-\cos \alpha ^{0}}{2}\right)$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
N Thời gian ngắn nhất từ khi thả tay đến khi vật ở vị trí mà lực đàn hồi có độ lớn bằng 2/3 lực đàn hồi cực đại và đang giảm là ? Bài tập Dao động cơ 0
phượng nhím Lực đàn hồi tác dụng lên giá I có độ lớn nhỏ nhất là Bài tập Dao động cơ 3
A Trong mỗi chu kì, thời gian vật lực đàn hồi của lò xo có độ lớn không vợt quá 1,5N là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 1
L Chu kì của con lắc và lực căng cực đại của dây có độ lớn là Bài tập Dao động cơ 0
O Trong 1 chu kì hãy xác định thời gian ngắn nhất để vật chịu tác dụng của lực đàn hồi có độ lớn khô Bài tập Dao động cơ 3
lethisao Khi hệ cách vị trí cân bằng 2 cm,thì độ lớn lực ma sát tác dụng lên $\Delta m$ bằng Bài tập Dao động cơ 0
giolanh Độ lớn cực đại của lực đàn hồi gần bằng? Bài tập Dao động cơ 8
N Thời gian ngắn nhất từ thời điểm t = 0 đến khi lực đàn hồi tác dụng lên quả cầu có độ lớn bằng 2/3.. Bài tập Dao động cơ 4
L Hợp lực tác dụng lên chất điểm lúc t = 0,95 s có độ lớn là? Bài tập Dao động cơ 2
A Thời điểm lần thứ 2015 độ lớn lực đàn hồi bằng độ lớn lực kéo về là Bài tập Dao động cơ 5
c87777 Độ lớn cường độ điện trường và lực căng dây treo của con lắc tại VTCB đó có giá trị là Bài tập Dao động cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Độ lớn lực kéo về cực đại là: Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Lực tác dụng lên vật hướng chiều dương và có độ lớn 0,04N lần thứ 2015 tại thời điểm nào. Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Thời gian ngắn nhất kể từ khi $t=0$ đến lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực tiểu lần thứ 2 là: Bài tập Dao động cơ 3
L Tìm độ lớn lực đàn hồi, độ giãn lò xo khi vật cân bằng và gia tốc của xe Bài tập Dao động cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Lò xo tác dụng vào tường là lực nén có độ lớn cực đại. Bài tập Dao động cơ 1
P Thời gian ngắn nhất để độ lớn lực đàn hồi của lò xo tăng từ cực tiểu đến cực đại là Bài tập Dao động cơ 1
GS.Xoăn Điều kiện về độ lớn của lực $F$ để sau đó vật m dao động điều hòa là: Bài tập Dao động cơ 1
apple13197 Kể từ thời điểm buông vật, thời gian để độ lớn lực hồi phục bằng $2\sqrt{3}$ N lần thứ 2014 là Bài tập Dao động cơ 2
Z Độ lớn lực cản Bài tập Dao động cơ 3
P Thời điểm lần thứ 2 (kể từ lúc thôi không tác dụng F) độ lớn lực tác dụng lên giá treo là 1,5N là Bài tập Dao động cơ 14
hang49 Độ lớn của lực F là? Bài tập Dao động cơ 1
S Tính độ lớn lực cản Bài tập Dao động cơ 0
chinhanh9 Độ lớn của lực cản tác dụng lên con lắc là? Bài tập Dao động cơ 2
L Độ lớn lực ma sát tác dụng lên m bằng Bài tập Dao động cơ 1
huynhcashin Tính từ lúc buông vật, thời điểm đầu tiên lực đàn hồi của lò xo co độ lớn bằng nửa giá trị cực đại Bài tập Dao động cơ 3
San Bằng Tất Cả Khi đi qua vị trí có li độ – 4 cm, lực tác dụng lên vật có độ lớn Bài tập Dao động cơ 14
$\pi^{2}$ Độ lớn lực đàn hồi cực đại của lò xo trong quá trình dao động bằng: Bài tập Dao động cơ 3
L@MLAI TUDAU Tính độ lớn hợp lực tác dụng vào m khi nó có li độ 3cm Bài tập Dao động cơ 10
Z0ombie Thời gian ngắn nhất kể từ khi t=0 đến khi lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực tiểu là Bài tập Dao động cơ 6
inconsolable Độ lớn của lực đàn hồi cực đại là: Bài tập Dao động cơ 1
thichhocvatli Tính độ lớn lực đàn hồi cực đại Bài tập Dao động cơ 19
pobungphe Độ lớn của lực $\underset{F}{\rightarrow}$ là: Bài tập Dao động cơ 2
Heavenpostman Khi lò xo có độ dài ngắn nhất thì lực đàn hồi của lò xo tác dụng vào quả nặng có độ lớn bằng ... ? Bài tập Dao động cơ 1
H Độ lớn lực đàn hồi cực đại trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 5
banana257 Lực căng của dây treo có độ lớn bằng trọng lực vật treo thì Bài tập Dao động cơ 5
boya2no1 Số lần qua vị trí mà lực kéo về có độ lớn bằng một nửa độ lớn lực kéo về cực đại Bài tập Dao động cơ 2
N Lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực đại bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 1
N Khi tốc độ của vật có giá trị bằng một nửa tốc độ cực đại thì độ lớn của lực phục hồi lúc đó bằng Bài tập Dao động cơ 2
2 Thời gian từ lúc thả vật chuyển động đến khi lực đàn hồi có độ lớn bằng 0 lần thứ hai là? Bài tập Dao động cơ 5
P Độ lớn lực đàn hồi tác dụng vào vật sau khi vật đã đi quãng đường $s = 3$ cm (kể từ $t = 0$) là Bài tập Dao động cơ 3
Sao Mơ Độ lớn gia tốc của vật khi lực căng dây bằng trọng lực là Bài tập Dao động cơ 1
thehiep Khi hệ cách vị trí cân bằng $4cm$, độ lớn lực ma sát tác dụng lên $m'$ bằng? Bài tập Dao động cơ 2
N Độ lớn lực đàn hồi cực đại trong quá trình dao động của lò xo Bài tập Dao động cơ 1
M Lực gây ra chuyển động của chất điểm ở thời điểm $t=\dfrac{1}{12}s$ có độ lớn bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 1
Demonhk Xác định thời điểm đầu tiên lực đàn hồi của lò xo có độ lớn bằng nửa giá trị cực đại và đang giảm Bài tập Dao động cơ 1
dreamhigh315 Đến vị trí lực đàn hồi của lò xo có độ lớn lớn nhất, vật $B$ bị tách ra. Tính chiều dài ngắn nhất củ Bài tập Dao động cơ 2
T Bài toán liên quan đến độ lớn lực đàn hồi cực đại cuả lò xo trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 4
D Thời gian ngắn nhất kể từ khi t = 0 đến lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực tiểu Bài tập Dao động cơ 1
T Xác định độ lớn của lực cản Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top