Giá trị hiệu dụng

Bài toán
Một dòng điện xoay chiều có biểu thức $i=4 (\cos wt)^2$ có giá trị hiệu dụng là
A. $\sqrt{2}$
B. $2\sqrt{2}$
C. $2+2\sqrt{2}$
D. $\sqrt{2}$
 
Dùng hạ bậc ta được 2+2cos(2wt)
dòng điện xoay chiều có công suất P= (căn 2)^2. R=2R
dòng điện 1 chiều có P= 2^2. R=4R
P=I^2. R=6R
suy ra I=căn6
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
P Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch RLC Dòng điện xoay chiều 0
T Giá trị tức thời của cường độ dòng điện (Câu 27 mã đề 201 năm 2017) Dòng điện xoay chiều 0
huubinh17 Tìm giá trị Zc Dòng điện xoay chiều 1
·.·★sunny★·.· C biến thiên Giá trị của U1 Dòng điện xoay chiều 0
A Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu cuộn dây và điện áp hai đầu mạch điện có giá trị nhỏ nhất Dòng điện xoay chiều 6
Q Khi $C=C_2$ thì công suất $P_2$ của mạch đạt cực đại có giá trị là Dòng điện xoay chiều 3
Lê Quang Hưng f biến thiên Giá trị Ucmax gần nhất với giá trị nào sau đây? Dòng điện xoay chiều 2
L Khi $f=2\sqrt{2}f_{c}$ thì hệ số công suất toàn mạch gần nhất với giá trị nào ? Dòng điện xoay chiều 5
Anne Stars f biến thiên Tìm giá trị của f0 và Ucmax Dòng điện xoay chiều 9
Văn Long Lệch pha Tính giá trị của Uo Dòng điện xoay chiều 9
avengers L biến thiên Công suất toàn mạch không thể nhận giá trị P nào dưới đây Dòng điện xoay chiều 5
T Tụ điện có ghi 400ACV -50Hz hỏi hiệu điện thế hiệu dụng lớn nhất đặt vào tụ là bao nhiêu ... Dòng điện xoay chiều 1
Snow In June C biến thiên Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch? Dòng điện xoay chiều 1
Đạt QH Điện áp hiệu dụng hai dầu đoạn mạch AM Dòng điện xoay chiều 4

Quảng cáo

Top