MPĐ Chọn câu sai khi nói về máy phát điện xoay chiều ba pha

Câu hỏi
Chọn câu sai khi nói về máy phát điện xoay chiều ba pha
A. rotor thường là 1 nam châm điện
B. Phần cảm luôn là rotor
C. stato là bộ phân tạo ra từ trường
D. Phần ứng luôn là rotor
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Quảng cáo

Top