MPĐ Cuộn dây ở động cơ không đòng bộ ba pha.

Bài toán
Gọi b là cảm ứng từ cực đại của một trong 3 cuộn dây ở động cơ không đồng bộ 3 pha, cảm ứng từ tổng hợp của từ trường quay tại tâm stato có trị số bằng bao nhiêu?
A. B=3b
B. B=1,5b
C. B=b
D. B=0,5b
(Hướng dẫn ôn tập và giải nhanh Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán trắc nghiệm vật lý - Nguyễn Anh Vinh)
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Gọi b là cảm ứng từ cực đại của một trong 3 cuộn dây ở động cơ không đồng bộ 3 pha, cảm ứng từ tổng hợp của từ trường quay tại tâm stato có trị số bằng bao nhiêu?
A. B=3b
B. B=1,5b
C. B=b
D. B=0,5b
(Hướng dẫn ôn tập và giải nhanh Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán trắc nghiệm vật lý - Nguyễn Anh Vinh)
Đáp án là B
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Hải Quân Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây có giá trị? Bài tập Điện xoay chiều 2
cuonghp96 MBA Số vòng dây bị cuốn ngược ở cuộn sơ cấp và thứ cấp Bài tập Điện xoay chiều 1
Hoàng Phong Cảm kháng của cuộn dây khi còn ở tần số $f_1$ là Bài tập Điện xoay chiều 1
skylinehermes MBA Nếu tăng thêm 2n vòng dây ở cuộn thứ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn thứ cấp bằng? Bài tập Điện xoay chiều 4
thanh thương Số vòng dây ban đầu ở cuộn thứ cấp Bài tập Điện xoay chiều 3
K Giá trị của hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 4
H MBA Số vòng dây ở cuộn thứ cấp lúc đầu là Bài tập Điện xoay chiều 2
L Truyền tải điện Ở máy hạ thế tỉ số giữa số vòng dây cuộn sơ cấp và số vòng dây cuộn thứ cấp là: Bài tập Điện xoay chiều 3
ngocnhat95 Nếu tăng đồng thời ở cuộn sơ cấp và thứ cấp số vòng dây như nhau thì điện áp cuộn thứ cấp sẽ: Bài tập Điện xoay chiều 10
leduong Vào thời điểm dòng điện ở một cuộn dây có cường độ Bài tập Điện xoay chiều 3
kiemro721119 MBA Thay đổi số vòng ở cuộn thứ cấp, tìm điện áp hiệu dụng giữa hai đầu dây để hở cuộn thứ cấp. Bài tập Điện xoay chiều 1
T Xác định điện áp ở cuộn thứ cấp sau khi một số vong dây bị cuốn ngược. Bài tập Điện xoay chiều 1
Tăng Hải Tuân R biến thiên Hệ số công suất của cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 1
hà trang Tìm CĐDĐ qua cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 3
Y Hệ số tự cảm L của cuộn dây và điện trở R là Bài tập Điện xoay chiều 2
Trangmin L biến thiên Khi điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại thì cảm kháng của cuộn dây là? Bài tập Điện xoay chiều 4
Maii_Hoa Tính điện trở hoạt động R0 và hệ số tự cảm L của cuộn dây. Bài tập Điện xoay chiều 0
V f biến thiên Điện áp hiệu dụng trên cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 4
V C biến thiên Tính độ tự cảm của cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 1
lethisao R biến thiên Công suất tiêu thụ trên cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 11
Quan_Tham f biến thiên Số vòng dây của cuộn thứ cấp là? Bài tập Điện xoay chiều 0
L Độ lớn của điện áp tức thời giữa 2 đầu điện trở và giữa đầu cuộn dây lần lượt là ? Bài tập Điện xoay chiều 3
T Độ tự cảm của cuộn dây là : Bài tập Điện xoay chiều 3
QS. Nguyễn Minh Đức Mối liên hệ giữa điện trở thuần $R$ với cảm kháng $Z_L$ của cuộn dây và dung kháng $C$ của tụ điện Bài tập Điện xoay chiều 7
CrapWolf Độ tự cảm của cuộn dây bằng? Bài tập Điện xoay chiều 8
L Tỉ số hệ số tự cảm của cuộn dây 1 và 2 là Bài tập Điện xoay chiều 3
O Tổng trở của cuộn dây có giá trị bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 9
O Điện trở R và độ tự cảm của cuộn dây là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 6
O Tìm điện trở r và độ tự cảm L của cuộn dây? Bài tập Điện xoay chiều 6
Tinh Hoang Cảm kháng của cuộn dây bằng? Bài tập Điện xoay chiều 1
I Một cuộn dây mắc vào dòng điện xoay chiều Bài tập Điện xoay chiều 3
T Xác định tỉ số hđt hiệu dụng giữa hai đầu mạch và giữa hai đầu cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 1
shochia Hệ số tiêu thụ của cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 1
shochia Điện trở thuần r của cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 7
0 Tại thời điểm, hiệu điện thế trên cuộn dây là 80$\sqrt{3}$V và đang giảm thì hiệu điện thế trên tụ đ Bài tập Điện xoay chiều 3
21653781 Với stato có 4 cuộn dây nối tiếp, mỗi cuộn có 25 vòng, biểu thức của suất điện động xuất hiện trong Bài tập Điện xoay chiều 1
Uchiha Sasuke98 Tại thời điểm hiệu điện thế 2 đầu cuộn dây là $80\sqrt{3}$ V và đang giảm thì hiêu điện thế trên tụ Bài tập Điện xoay chiều 4
H Độ lệch pha lớn nhất giữa điện áp của cuộn dây và đoạn mạch X bằng Bài tập Điện xoay chiều 9
C Cảm kháng cuộn dây khi $f=f_{1} $ là Bài tập Điện xoay chiều 4
T Công suất tỏa nhiệt trên cuộn dây? Bài tập Điện xoay chiều 0
T Cường độ hiệu dụng qua cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 1
A Độ tự cảm của cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 1
please help Lệch pha Tính cảm kháng của cuộn dây? Bài tập Điện xoay chiều 4
T Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mỗi cuộn dây của mỗi pha của động cơ là Bài tập Điện xoay chiều 2
xuanhoang281 f biến thiên Tăng tần số từ 0 Hz thì hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 3
xuanhoang281 f biến thiên Khi f có giá trị nào sau đây thì hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn dây có giá trị cực đại: Bài tập Điện xoay chiều 2
D Nếu nối tắt tụ C thì biểu thức điện áp tức thời hai đầu cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 MPĐ Thì công suất tỏa nhiệt trên cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 1
M Tính cảm kháng cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 4
please help C biến thiên Điện trở thuần của cuộn dây là? Bài tập Điện xoay chiều 4
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top