Tính k và $L_0$

Bài toán
Một lò xo có độ cứng K và chiều dài tự nhiên $L_0$. Nén lò xo một lực 2N thì chiều dài của lò xo là 20cm. Nếu nén lò xo 1 lực là 4N thì chiều dài của lò xo là 16cm. Tính k và $L_0$????
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Một lò xo có độ cứng K và chiều dài tự nhiên $L_0$. Nén lò xo một lực 2N thì chiều dài của lò xo là 20cm. Nếu nén lò xo 1 lực là 4N thì chiều dài của lò xo là 16cm. Tính k và $L_0$????
Lời giải
Ta có:
$$2=k\left(l_o-20\right) \left(1\right)$$
$$4=k\left(l_o-16\right) \left(2\right)$$
Chia $\left(2\right)$ cho $\left(1\right)$, vế theo vế, ta có: $$2=\dfrac{16-l_o}{20-l_o} \Rightarrow l_o=24\left(cm\right) = 0,24 \left(m\right)$$
Thay vào $\left(1\right)$ ta được: $$k=\dfrac{2}{0,24-0,2}=50\left(\dfrac{N}{m}\right)$$
 

Quảng cáo

Top